Diyojen (Diogenes) Kimdir?

Diyojen (Diogenes) Kimdir?,Diyojen (Diogenes) Hayatı,Diyojen (Diogenes) Yaptıkları,Diyojen (Diogenes),Diyojen (Diogenes) Hakkında Bilgi

Diyojen (Diogenes) Kimdir?

Sinop denilince akla gelen bir başka kişi de MÖ 413-327 yılları arasında yaşamış, tarz olarak biraz Bektaşi, biraz Nasreddin Hoca’yı çağrıştıran Diogenes’tir. Sinop doğumlu olan filozof Diogenes, gösteriş düşmanı bir insandır. Bir gün çeşmeden avucuyla su içen bir çocuk görünce, bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu gös­terdi diyerek tek eşyası olan su çanağım bile kırdığı söylenir. Sinop’tan sonra yaşadığı Atina’da fıçıda yaşadığı ve güneşini en­gelleyen ve bir isteği olup olma­dığını soran Büyük İskender’e, “Gölge etme, başka ihsan iste­mem” dediği söylenir.

Acaba öyle midir? Çünkü Halikarnas Balıkçısı’nın Hey Koca Yurt adlı eserindeki görüş­leri çok farklıdır. Balıkçıya göre Diogenes’in babası, Sinop darp­hanesinden sorumluydu ve sah­te para işinden sorumlu bulu­narak ailesiyle birlikte Atina’ya sürülmüştü. Diogenes için, Atina’da fıçının içinde yaşamıştı, derler. Oysa o dönemde zaten 400.000 Atinalının en az 150.000’i mağara ve fıçıya ben­zer barakalarda yaşıyordu. Bü­yük İskender’e de sadece “gölge etme demiştir”. Çün­kü ailesinin sakladığı altınlardan payına epeyce bir miktar düş­müştü ve ihsana filan gereksini­mi yoktu. Gösterişin en şahane­si ise Büyük İskender’in, “İskender olmasaydım, Di­ogenes olmak isterdim” sözle­rinde gizlidir. Çünkü o Büyük İskender’dir.

Diyojen (Diogenes) Kimdir?
Diyojen (Diogenes) Kimdir?

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir