Divan Edebiyatının Özellikleri Nedir?

Divan Edebiyatının Özellikleri Nedir?,Divan Edebiyatının Özellikleri,Divan Edebiyatının Özellikleri Hakkında Bilgi

Divan Edebiyatının Özellikleri Nedir?

  • Düz yazıdan çok şiir egemendir. Söz sanatlarına ve sözcük oyunlarına çok fazla yer verilmiştir.
  • Dili Osmanlıcadır. Arapça ve Farsça sözcükler ile bunların kurallarıyla doludur.
  • Nazım birimi beyit, nazım ölçüsü ise aruzdur.
  • Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur. Her beyit anlamca bir bütün sayılır.
  • Tema olarak en fazla aşk açısından duyulan mutluluk, sevgiliye duyulan özlem, şarap, gül, bülbül v.b konulardır.
  • Beyitlerde gazel, kaside, mesnevi ve kıta nazım biçimleri kullanılmıştır.
  • Dörtlüklerde rubai, tuyuğ, murabba ve şarkı nazım biçimleri kullanılmıştır.
  • Bentlerde terkibi bend ve terci bend kullanılmıştır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir