DİSİPLİN

DİSİPLİN

*Örgütsel açıdan disiplini bireysel açıdan ayıran temel fark disipline edilen kişi ile eden kişinin farklı kişiler olmasıdır.

*Temel disiplin yaklaşımları önleyici, düzenleyici ve yapıcı disiplin yaklaşımlarıdır.

*Çalışanda özdenetim sağlama çabası güden yaklaşım önleyici disiplindir.

*Disiplin sisteminin temel unsurları: kurallar, kural ihlalleri ve yaptırımlarıdır.

*Kural dışı davranışları düzeltici disiplin yaklaşımı cezalandırır. Ceza söz konusudur. Klasik disiplin yaklaşımıdır.

*Kural dışı davranışa ceza yerine rehberlik öngören yaklaşım yapıcı disiplindir.
*İşletme uygulamalarında ceza tür ve kademeleri: 1.suç uyarma, 2.suç kınama, 3. Suç geçici işten uzaklaştırma 4.suç işten çıkarma.

*Sicile geçmiş bir cezanın kaldırılarak personelin birinci kademeye ulaşması 1-2 yıl gereklidir.

*Ceza uygulamasında sıcak soba yaklaşımı Mc Gregor tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre: Ceza hemen uygulanır, ceza kişiye değil yaptığı harekete uygulanır, ceza zaman ve insana karşı tutarlıdır, ceza öğretici ve hatırlatıcıdır.

*Ceza insan ve zamana karşı tutarlıdır ilkesi en çok tartışma konusu olan ilkedir.

*Ağır suçlar bir kez işlense dahi işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev