Dış Çevre Analizi Nedir? Nasıl Yapılır

Stratejide Dış Çevre Analizi, Dış Çevre Analizi, Dış Çevre Analizi Nedir?, Dış Çevre Analizi Nasıl Yapılır?, Dış Çevre Analizi Hakkında Kısa Bilgi, Strateji Belirlemede Dış Çevre Analizinin Önemi

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Dış çevre analizi dediğimizde işletmenin kontrolü dışındaki faktörlerden işletmeyi etkileme potansiyeli yüksek olanların incelenmesi söz konusudur. Bu faktörler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, çevresel, politik, yasal, teknolo­jik ve rekabete ilişkin eğilimler ve olaylar vardır. Dış çevre analizindeki faktörler iki grup altında incelenir: İşletmenin lehine sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan faktörler yani fırsatlar, işletmenin aleyhine sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan faktörler yani tehditler.

Günümüz koşullarında işletmelerin etkilenebileceği dış faktörler arasında aşa­ğıdakileri sayabiliriz:

♦ AB ülkelerinin bazılarında yaşanan finansal krizler (Yunanistan, Portekiz, İtalya, vb.),

♦ Bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan rejim değişiklikleri ve siyasi kargaşa (Libya, Mısır, Irak, Fas, vb.),

♦ Müşterilerin daha çevreci üretim faaliyetleri ve ürün beklentisi,

♦ Pazarlama faaliyetlerinin İnternet’e kayması,

♦ Müşterilerin yaptıkları harcamaların karşılığını daha fazla görmek istemesi,

♦ Küresel pazarların daha fazla gelir sağlama fırsatları,

♦ Azalan kâr marjları nedeniyle işten çıkarmaların artması,

♦ Başta petrol olmak üzere her geçen gün yükselen enerji fiyatları.

Yukarıda sunulan liste daha da uzatılabilir. Rakiplerin çıkarmış olduğu yeni ürün ya da hizmetler, yeni rakiplerin pazara girmesi, savaşlar vb. bu listeye ekle­nebilir. Burada unutmamamız gereken nokta, bazı işletmeler için tehdit olan fak­törlerin diğerleri için fırsat anlamına gelebileceğidir. Bu durumun tam tersi de ola­bilir. İşletmeler rekabet ortamında ayakta kalabilmek ya da rakiplerine üstünlük sağlamak üzere tehdit olarak gördükleri eğilim ya da olayları birer fırsata dönüş­türmek için çaba harcamalıdır. Hâlihazırda fırsat olarak değerlendirdiklerinden ise daha fazla faydalanma yoluna gitmelidirler. Dış çevreden kaynaklanan faktörler, müşterilerin özelliklerine ve davranışlarına da yansımakta bu da sonuç olarak  farklı ürün, hizmet ve stratejilerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle dış faktörlerin saptanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi işletmeler için yaşamsal önem taşımaktadır.

Dış Çevre Analizi Nedir? Nasıl Yapılır
Dış Çevre Analizi Nedir? Nasıl Yapılır

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir