Devşirme Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

Devşirme Sistemi Hakkında Kısa Bilgi,Devşirme Sistemi,Devşirme Sistemi Nedir,Devşirme Sistemi,Devşirme Sistemi Hakkında Bilgi

Devşirme Sistemi Hakkında Kısa Bilgi

Osmanlı Devleti’nin Uyguladığu Devşirme Sistemi

* Gayri müslim ailelerin çocuklarının devlet adamı ve asker ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak alınıp yetiştirilmesine ”devşirme sistemi” denilmiştir.

* Devşirme sistemine göre alınan çocuklar Anadolu’daki Türk ailelerin yanına gönderilerek Türk-İslam kültürüne göre yetişrilmişlerdir.

* Daha sonra bir kısmı eğitilmek üzere Edirne, Galata, İshak Paşa ve İbrahim Paşa saraylarına, diğerleri de Acemioğlanlar Ocağı‘na yerleştirilmiştir.

* Topkapı Saray’ında eğitimini tamamlayanlar merkezde ve taşrada görevlendirilmişlerdir.

* Bu görevliler haremde eğitim alan cariyelerle evlendirilerek eyaletlerdeki yerli büyük ailelerin kızlarıyla evlenmeleri önlenmiş, böylece merkezi otorite korunmuş ve adil yönetimin sürekliliği sağlanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir