Devalüasyonun etkileri nedir?

– İhracat artarken, ithalat azalır.
– Dış ticaret açığı azalır.
– Artan ihracat ile ülkenin milli geliri artmış olur.
Yapılan devalüasyonun ekonomiye dengeye ulaştırabilmesi için aşağıdaki ekonomik koşulların mevcut olması gerekir.
– Diğer ülkelerin, karşı devalüasyon yapmamaları gerekir.
– Enflasyonun düşürülmüş olması gerekir.
– İhraç malları, talebi artıran ürünler olmalıdır.