Deniz Suyundan İçme Suyu Nasıl Üretilir?

Deniz Suyundan İçme Suyu Nasıl Üretilir?,Deniz Suyundan İçme Suyu Nasıl Üretilir? Hakkında Bilgi,Deniz Suyundan İçme Suyu Bilgi

Değerli Ziyaretçilerimiz Bu Yazımızda Sizleri Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etme Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız. İyi Öğrenmeler.

DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE ETME

Dünya sularının %90’dan fazlası içerdiği aşırı tuz oranı nedeniyle doğrudan içme suyu olarak kullanılmamaktadır. Az yağış, olumsuz iklim koşulları, hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle  artan içme suyu talebine yönelik olarak deniz suyundan tuzun uzaklaştırılması suretiyle içme suyu elde edilmesi teknolojisi gerekli koşulların oluşması durumunda tercih edilebilmektedir.

Deniz suyunun tuzluluğunu oluşturan belli başlı çözünmüş tuzlar sırasıyla klor, sodyum, sülfatlar, magnezyum, kalsiyum, potasyum bikarbonat ve bromdur. Bilinen tüm elementler deniz suyunda mevcuttur. İçindeki brom ve iyotların klor ile değiştirildiği bir kg sudaki toplam klor, iyot ve bromun gram olarak miktarına tuzluluk denir. Okyanuslarda tuzluluk %3.4-%3,8 arasındadır. Ülkemizdeki denizlerin tuzluluk oranları;

Karadeniz %18, Marmara Denizi %22, Ege Denizi %38, Akdeniz %43

Deniz suyundan içme suyu elde etme günümüzde birçok yöntem ile yapılmaktadır ve bu işlemlere kısaca desanilizasyon (Tuz giderme) denmektedir. Desanilizasyon sistemlerinde uzun yıllardan beri ters osmoz kullanımı devam etse bile bunun yanında buharlaştırma, dondurma ve elektrodiyaliz gibi işlemler de uygulanmaktadır.

 

Termik yöntemler
Termik yöntemler

Termik Yöntemler

Deniz suyunun tuzunu giderme yöntemlerinde günümüzde buharlaştırıcı termik metotların çok büyük bir yeri ve önemi vardır. Bu yöntem üretilen çok temiz ve kaliteli olmasını sağladığı gibi tesisin tam otomatik ve durmadan işletilerek büyük miktarda taleplerin karşılanmasını mümkün kılmaktadır. Buharlaştırıcılı damıtma tesislerinin büyüklüklerine göre günlük tatlı su üretimi 5 bin-50 bin m3 olarak değişmektedir. Bunun yanı sıra tatlı su üretilirken 50-500 g/m3 tuz üretimi de yapılabilmektedir. Yöntemin bu özelliği termik yollarla deniz suyundan içme ve kullanma suyu üretim teknolojisini denizlere kıyısı olan veya su sıkıntısı çeken bölgeler için vazgeçilmez kılmaktadır.

Ters Osmoz

Deniz suyu ters osmoz yöntemi ile ekonomik olarak tuzundan arındırılabilir. Ters osmoz filtre edilmemiş suyun basınç uygulanarak yarı geçirgen zardan (membran) geçirilerek filtreleme işlemi olarak tanımlanabilir.

Ters osmoz işlemi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesinde gerçekleşir. Su, yüksek basınç altında pompalanarak membranlar üzerinde bulunan 2×10 mm(0.2) çapındaki gözeneklerden geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri yarı geçirgen membranlardan geçerken suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan organik ve inorganik maddeler tuzlar, ağır metaller, virüsler ve bakteriler geçemez.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir