Deneme Nedir?

Deneme Nedir?,Deneme Ne Demek,Deneme Örnekleri Nelerdir,Deneme Hakkında Kısa Bilgi,Deneme Özellikleri Nelerdir,Deneme Hakkında

Deneme Nedir?

DENEME:

Herhangi bir konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerin kesin yargilara varilmadan,içten bir dille anlatildigi yazilara deneme denir.

Deneme,söyleşiye benzer. Bu iki türü birbirinden ayirmak gerçekten çok zordur. Aralarindaki en belirleyici ayirim,söyleşide okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatim olmasina karşilik,denemede yazar,kendisiyle konuşuyormuşçasina bir yol izler.

Yazarın kendi seçtiği bir konu üzerinde sahi görüşlerini serbest bir şekilde derinleştirerek yazdığı bir türdür. Bu yazılar;dinin,ilmin,ahlakın ve felsefi sistemlerin düsturlarına önem vermeden yazıldığı için kıymetleri çoğunlukla şahsi planda kalır.

Deneme türünde öğretici edasına bürünmeden öğretmek,kesin sonuçlara varmadan tenkit etmek, ispata kalkışmadan ve belgelere başvurmadan sonuçlara varmak yolu tutulur. Bütün bunlar eserin tamamıyla şahsi olmasını sağladığı gibi sistemli inanç ve düşünceler yanında bu eserleri değersiz kılar.

Bu türün sınırlarını çizmek çok zordur. Çok defa şekil bakımından tenkit ve sohbetle konu olarak da felsefe ve ilimle karışır.

KİTAP

Az okuyoruz,çok az okuyoruz;okumuyoruz hatta. Bizde okumak denince bir meslek elde edene,bir diploma alana kadar okumak anlaşiliyor. “Çok okuyor,kendini harap ediyor zavalli…” diyorlar. Ve zavalli,arzu edilen kagit parçasina kavuştugu zaman,okumaktan,başkalarinin gözünde zavalli olmaktan kurtariyor kendini.

Aydın saydıklarımızın okumaya,kitaba düşkün olmayışlarının sebepleri aileden başlayıp okulda bitmektedir. Ailesinde kitaba,okuyana,okulunda kitaplığa,öğretmeninde okuma yolunda örneğe, rehbere rastlamayan elbette okumayacak,elbette kitapları sevmeyecek,onları katlanılması gereken bir yük olarak kabul edecektir.

Çoğu zaman çocukların ellerinden ders kitapları dışındaki kitaplar alınmaya çalışılmıştır:”Dersine çalış,o sana göre değil…” denilmiş;kendine göre olduğu sanılan şeyler de sağlanamamış;çocuk bellemek zoruyla okunacak kitaplarla baş başa bırakılmıştır. Böyle bir kimse ileride kitapları sevmeyecek,korkacaktır onlardan.

Kitaplar zararlı olabilir mi? Kötü kitaplar var mıdır? Kitaplarda bizim düşündüklerimizin, inandıklarımızın tamamen aksi olan şeyler yazılabilir;eğer kendi düşüncelerimiz,okuduğumuz başka yazarlara baskın çıkıyorsa,onunda düşüncesine saygı göstermekle birlikte eski düşüncelerimizi sürdürürüz. Ancak geniş görüşlü olmayan kimseler kitaplardan korkarlar,yenilirler.

Kitapları olup da okumayanlar vardır bir de. Sayfaları okunmak için açılmamış,ciltli,kerpiç gibi kitaplarını camekanlı kitaplıkların karşısında seyredenler vardır. Süstür onlar için:”Ne çok kitabı var” diyecektir eş dost. Tozlarının alınması okunmalarından daha önemlidir.

“Futbol seyircisi kadar kitap okuyucusuna kavuştugumuz gün,uygarlik savaşini kazanacagiz” diyor Oktay Akbal. Çok hakli.

Muzaffer HACIHASANOĞLU

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir