Demokrasi Nedir?

Demokrasi: Yunancada halk anlamına gelen “demos” ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelir. Halk egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Halkın kendi kendine yönetilmesidir. Demokrasilerde hâkimiyetin asıl sahibi millettir. Herkesin oy hakkı vardır. Genel oy prensibine dayanır.Çoğulculuk, çoğunluk ve eşitlik prensipleri vardır. Demokrasinin temel ilkeleri; siyasi partiler, milli egemenlik, hürriyet ve eşitlik, seçim, hukukun üstünlüğü, çoğulculuk ve katılım.

demokrasi demokrasi1