Cümlede Anlam

Cümlede Anlam

    • Yargı bildiren sözcük dizisine cümle denir.Bu yargı;bir duygu,bir düşünce,bir durum,bir olay bildirir.Bundan dolayı cümle bir yargı birimidir.
    • Cümle,dil bilgisi kurallarına uygun olarak oluşturulursa yargı bildiren bir niteliğe kavuşur.Bundan dolayı sözcükler de cümlede belli “dil yasalarına”uygun olarak yer alır.
  • Cümlede asıl yargıyı yüklem bildirir.Bu yüzden özellikle belirtmek istenen öğe,kavram ya da szöcük yükleme yaklaştırılır.Cümlede vurgulanmak istenen öğe yüklemden hemen önceye getirilir.Buna”cümle vurgusu“denir.

Örnekler

  • Arkadaşını bugün Ulus’ta gördüm.
  • Arkadaşını Ulus’ta bugün gördüm.

Not:Vurgulanan öğe kırmızı ile belirtilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.