Cümlede Anlam Konu Testi ve Cevapları

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tehdit etme” anlamı vardır?

A)   Bundan böyle kepçe temiz iken önce hoşafları dağıt.
B)   Çok çile çektik vesselam!
C)   Neyi, nerede arayacağımı bilemiyorum.
D)   Hele bir yürümeye başlasın, kırmadık bardak bırakmayacak.
E)   Hele bir söylediklerimi yapma da görüşürüz!

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?

A)   Öğrencilerimizin başarılı olması için her şeyi yaparız.
B)   Kabak benim başıma patladı.
C)   Bunca olaydan sonra aklın başına gelir sanmıştık.
D)   Kendisiyle mücadele edebilen insan, en değerli insandır.
E)   Onun ağzında bakla ıslanmaz.

3.  Yalınlaştırılmış bilgiden başka bir şey vermeyen bir edebiyat yapıtını, bu bilgiyi öğrendikten sonra, her salt bilgisel kitap gibi, bir yana atmamız gerekirdi. Ama atmayız.

Yukarıdaki cümleye anlamca yakın olan aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kullandıktan sonra ilişiğimizi kestiğimiz bir gereçtir edebiyat yapıtı.
B)   Pek çok edebiyat yapıtı yalnızca bilgi vermektedir.
C)   Kitaplarından bilgi sağlanan her yazar, yalnızca bilgi vermek amacıyla yazmamıştır kitabını.
D)   Edebiyat yapıtı herhangi bir bilgi içermez.
E)   Edebiyat yapıtı okunduktan sonra değerlendirilmemelidir.

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?

A)   Lale o haberle gönlünü dağladı.
B)   Külhan, hamamlarda suyun ısıtıldığı bölümdür.
C)   Sonbaharı, eski adıyla hazanı, divan şairleri “hüzün” ile birlikte anar.
D)   Gül bülbüle, bülbül güle gülmedi gitti.
E)   Kadehi eline alan nergis, çemende içki içmiş.

5.  Hangi güzel yüzdür ki toprak olmadı, hangi güzel gözdür ki yere akmadı!

Yukarıdaki cümleye hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Güzelliğin verdiği hüzün
B)   Ölüm karşısında çaresizlik
C)   Vurdumduymazlık
D)   Bencillik
E)   Hoşgörü

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?

A)   Gelincik baharın sonlarına doğru açarken çiğdem baharın hemen başında açar.
B)   Bahar mevsimi, beni yaz mevsiminden çok mutlu eder.
C)   Meltem bu yağmurları yaz yağmurlarına tercih ediyor.
D)   Nevruz çiçeği baharın müjdecisidir.
E)   Nevruz çiçeğinin çiçekleri aslanağzına benzer.

7.  (I) İstanbul’da bir süre tatil yapacak olan Truvalı Helene rolünün sahibi Diana Kruger, özel hayatında Guillaume Canet ile evli. (II) On altı yaşında bir yarışmayı kazanıp manken olmuş. (III) Vücudunun mankenlik için gerekli olan inceliğini koruyamadığından podyumlara Veda etmiş. (IV) İki buçuk yıldan beri de film çeviriyor. (V) Diana Kruger, Hannover’da sakin bir yaşam sürüyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A)l.             B)ll.            C)lll.           D) IV.       E) V.

8.  (I) XIII. yüzyılda dinî ve tasavvufî konuların dışında gazeller yazan ilk şair Hoca Dehhanî’dir. (II) Hoca Dehhanî’nin son araştırmalara göre bugün elimizde 1 kasidesi ve 6 gazeli vardır. (III) Oldukça akıcı ve seçkin bir dille yazılmış gazellerinde din dışı konulara yer vermiştir, şair. (IV) Aruzu Türkçeye uygulamakta çağdaşlarına göre daha başarılıdır kanımca. (V) Hoca Dehhanî, mazmunları ve sanatları, kendinden sonra gelen şairlere örnek olabilecek bir ustalıkta şiirlerinde kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar, sözlerine yorumunu katmaya başlamıştır?

A) V.           B) IV.           C) III.           D) II.         E) I.

9. “İlk hata saflığın fakat sonrakiler suçun ürünüdür.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hata yapanlar cezalandırılmalıdır.
B)   Yapılan bütün hatalar saflıktan ileri gelir.
C)   Önemli olan hata değil, insanı hata yapmaya iten nedendir.
D)   Hatasız insan olmaz.
E)   Yapılan ikinci hata suçun göstergesidir.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi genel bir yargı bildirmemektedir?

A)   Sanatçı dün gece sevenleriyle buluştu.
B)   insan yedisinde neyse, yetmişinde de odur.
C)   Yazar dediğin okurunu dikkate almalıdır.
D)   Resim, boyaları konuşturma sanatıdır.
E)   Gözler kalbin aynasıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “önyargı” bildirmektedir?

A)   Bir pamuk şekerini andırıyor bulutlar.
B)   Gül bahçesine varmak isterken yolundaki papatyaları ezdin.
C)   Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde.
D)   Sen iki ay sonra da gelmezsin.
E)   Sözlerinden çiçekler bile üşüdü.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” söz konusudur?

A)   Bu eşsiz manzara karşısında dilim tutuldu.
B)   Doktor oldun diyelim, bu mesleğin zorluklarına hazır mısın?
C)   Sevdasına kurban olduğum, bilsen ne zor geceler yaşarım.
D)   işte biz de o gün tükeneceğiz.
E)   Bu şarkı bütün Ağrılılara gelsin.

13. (I) Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara nutuk denir. (II) Topluluğa hitap eden kişiye konuşmacı ya da hatip adı verilir. (III) Söylev, gücünü işlenen düşüncenin doğruluğundan ve konuşmacının yeteneğinden alır. (IV) Söylevin içeriği kadar, konuşmacının ses tonu, jestleri, sözcük ve cümle vurgusundaki ustalığı da önem taşır. (V) Söylevci etkilemek, inandırmak, dinleyicileri yönlendirmek zorundadır çünkü.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir?

A) V.           B) IV.           C) III.           D) II.         E) I.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç sonuç ilişkisi” vardır?

A)   Gözleri görmediğinden okula gidememiş.
B)   Ece onu sevdiği için bu zorluklara katlanıyor.
C)   Seni görmek için dağ tepe aştık.
D)   Hastalandığı için arayamamış.
E)   Yolunu kaybedince ne yapacağını şaşırmış.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “dolaylı anlatım” söz konusudur?

A)   Hayat öğrenme hırsıyla birleşmezse, yaşamaya değmez, der.
B)   Sana kaç kez, beni bir daha arama, dedim.
C)   “Herhalde Ankara’dan vazgeçecek değiliz.” dedi.
D)   Gözlerin yalan söylemediğini sen mi söylüyorsun?
E)   Beni asla unutma, derdi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

C

C

B

B

D

C

C

E

A

D

B

A

C

D