Cumhuriyetçilik Nedir?

Cumhuriyetçilik: Kemalist ilkeler arasında yer alan, esas itibariyle demokrasinin devlet şekline uyarlanmış hali şeklinde tanımlanır. Farsça halk demek olan “Cumhur” kelimesinden gelir. Bu bakımdan halk ve yönetim kelimelerinin bir araya geldiği “Demos” ve “Kritos” yani demokrasi sözcüğünün eş anlamlısı kabul edilebilir. ATATÜRK devrimleri arasında siyasi bir devrim niteliğindedir.Çok uluslu bir İmparatorluktan Türkiye ulus devletine geçiş gerçekleştirilmiş, böylece modern Türkiye’nin ulusal kimliği kazandırılmıştır. Kemalizm Türkiye için yalnızca Cumhuriyet rejimini tanımaktadır. Atatürk bunun  yolunu, kısaca halkın kendi kendisini idaresi, yani demokrasi demek olan Cumhuriyet’te görmüştür.
cumhuriyetcilik