Coğrafyanın İlkeleri Nedir Maddeler Halinde

1. Dağılım (Dağılış) İlkesi
Coğrafya biliminin en başta gelen ilkesidir. Coğrafya bir olayın sadece neden sonuç ilişkilerini araştırmakla kalmaz. Bununla birlikte olayların yayılış sahası sınırları da gösterilir. Dağılımın belirlenmesi ve sınırlandırılması amaca uygun dağılım haritaları üzerinde olur.
Dağılım ilkesi coğrafyanın konusunun belirlenmesi bakımından önemlidir. Dağılımı yapılabilen her türlü olgu veya olay coğrafyanın inceleme ve araştırma konusu içinde yer alır. Nüfusun, iklim tiplerinin, bitki örtülerinin, sıcaklığın, deprem alanlarının dağılışları gibi.
2. Bağlantı İlkesi
Coğrafya biliminin incelediği olayların bir özelliği de nedenleri ve sonuçları bakımından karmaşık olaylar olmalarıdır. Bu nedenle coğrafi olaylar incelenirken, aralarındaki bağlantılar göz önünde bulundurulur. Güneş ışınlarının gelme açısıyla sıcaklık arasındaki, basınçla rüzgâr arasındaki ilişkilerde olduğu gibi.
3. Nedensellik İlkesi
Coğrafya bilimi bazı bilimlerde olduğu gibi olayların neden ve sonuçları üzerinde durur. Bu nedenle coğrafi bir olayın anlatımında öncelikle şu soruların cevaplarının bulunması gerekir:
3  Neden böyle olmuştur?
O Ne zaman böyle olmuştur?
O Bu olayın sonucunda neler ortaya çıkmıştır?
3 Sorunlar karşısında çözüm önerileri neler olabilir?