Coğrafi Konum Nedir?

Coğrafi Konum: Bir şehrin, bölgenin ya da ülkenin Dünya üzerindeki yerine denir. Bir yerin coğrafi konumu 2 şekilde belirtilir: Özel Konum ve Matematik Konum.
Özel Konum: Bir yerin kıtalara, denizlere, önemli ulaşım yollarına, büyük nüfus topluluklarına ve farklı ekonomik bölgelere göre olan konumudur.
Matematik Konum: Dünya üzerinde herhangi bir yerin, enlem ve boylam derecelerine göre konumudur (bir yerin Başlangıç Meridyeni ve Ekvator’a olan uzaklığıdır).
Türkiye; 36–42 derece kuzey paralelleri ile 26–45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır.
Türkiye; Kuzey Yarım Küre’de, başlangıç meridyeninin doğusunda, Ekvator’un kuzeyinde, ılıman kuşağın güneyinde yer alır.
Türkiye’nin üzerinden 19 meridyen geçer, en doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi arasında 6 paralel dairesi vardır, kuzeyi ile güneyi arasındaki yaklaşık uzunluk 666 km’dir (6×111=666 km).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.