Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Ve Sonuçları

coğrafi keşifler
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Ve Sonuçları

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Ve Sonuçları

COĞRAFİ KEŞİFLER

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

* Doğu ticaret yollarının Müslümanların denetimine girmesiyle, ekonomik yönden iyi durumda olmayan Avrupalıların doğunun zenginliklerine ulaşmak için yeni yollar aramaya yönelmesi,

* Pusulanın geliştirilmesi ve okyanuslara dayanıklı büyük gemilerin yapılması,

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

* Yeni adalar, kıtalar, okyanuslar, bitkiler, hayvanlar, ırklar ve ticaret yolları keşfedilmiştir.

* Keşfedilen yerlerdeki ırkların çoğu yok edilerek sömürgecilik faaliyetleri başlatılmıştır.

* Ticari faaliyetler gelişmiş ve keşfedilen yerlerden Avrupa’ya getirilen Altın ve Gümüş temel geçim kaynağı olan tarımın yerini almıştır.

* Zenginleşen Burjuvalar Avrupa’da soyluların topraklarını satın almaya başlamışlardır.

* Baharat ve İpek ticaret yollarıyla Akdeniz limanları eski önemini kaybetmiş ve Müslümanlar keşiflerden büyük zarar görmüşlerdir (Bilhassa Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin bozulmasında etkili olmuştur).

* Avrupa kültürü ve Hristiyanlık keşfedilen yerlerde yayılmaya başlamıştır.

* Avrupa’nın zenginleşmesi Rönesans hareketleri ve daha sonra Sanayi İnkilabı’nın ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir