Çocuk ve ailenin hastane ortamına alışması için;
• Hastayı kliniğe kabul ederken hasta ve ailesinin endişe ve korkularını anlayarak yaklaşımda bulunulmalı ve hastanın bireysel özellikleri ön planda tutularak kabul süreci gerçekleştirilmelidir.
• Görevli hemşire tarafından çocuk ve aile bireylerine kalacakları servis tanıtılmalı ve diğer görevlilerle tanıştırılmalıdır.
• Özel cihazlara ilişkin bilgi verilmelidir.
• Hastane kuralları hasta ve ailesine açıklanmalıdır (yemek saatleri, ziyaretçi saatleri, vb.).
• Mümkünse ailenin bazı tıbbi işlemler sırasında çocuğun yanında olmasına ve hastanede kalmasına izin verilmelidir.
• Aile ve hemşire, çocuğa anlayacağı sözcüklerle doğru bilgi vermelidir (sorunu saklamak, açıklamaktan kaçınmak, sorularını geçiştirmek çocuğun yetişkinlere duyduğu güveni sarsar. Bu durumda çocuk hastane görevlilerine ve yapılacak işlemlere aşırı tepki verebilir.).

• Çocuk yaşadığı korku ve acı nedeniyle ağlayabilir, ona bunun doğal bir tepki olduğu söylenmeli ve sakinleştirilmelidir (“Korkma acımayacak” demek yerine “acıyabilir ama iyileşebilmen için bu işlemin yapılması gerekiyor” şeklinde bir açıklama yapmak daha uygundur.).
• Odada sevdiği oyuncak ve eşyaların bulunmasına izin verilmelidir.
• Mümkünse, gelişim dönemine uygun olarak TV izleme, kitap okuma, oyun oynama, resim yapma vb. uğraş olanakları sağlanmalıdır.

Hasta çocukta en çok dikkat edilmesi gereken nokta sadece çocuğun hastalık durumuna odaklanmaktan ziyade çocuğun gereksinimlerine yönelmek ve bu alanı desteklemektir.
Happy Family Laughing in Bed