Çocuk Hastaneye Yattığı Zaman Dikkate Alınması Gereken Faktörler
Hastaneye yatma; hastaneye yatış sürecinin çocuk ve ailesinin yaşamlarında yaratığı değişikliklere, hastalığa, hastane ortamına, yapılacak uygulamalara yabancı olmaya ve uygulamalar üzerinde kontrolünün olmadığı duygusuna bağlı olarak çocuk ve ebeveynlerde strese neden olur.
Çocuğun yaşadığı sorunlarla birlikte, ailesinin yaşadığı sorunların da sağlık personeli tarafından bilinmesi tedavi sürecinde çok önemli bir noktadır Bu nedenle çocuk ile çalışan hemşirelerin;
> Çocuk ve ailesinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gereksinimlerinin farkında olması ve bakımda bunlara yer vermesi,
> Çocuğun kişisel özelliklerine dikkat etmesi,
> Anne-babaların reaksiyonları ve hastaneye yatırılma koşullarını değerlendirmesi,
> Aileyi/çocuğu, hastalık ve tıbbi müdahaleler konusunda bilgilendirmesi,
> Ailenin sosyokültürel yapısının ve ekonomik durumunun bilinmesi gerekmektedir.

hemsire-cocukk