Çocuk doktorluğu mesleği hakkında bilgi

Çocuk doktorluğu mesleği hakkında bilgi,Çocuk doktorluğu mesleği,Çocuk doktorluğu mesleği nedir,Çocuk doktorluğu mesleği gereksinimleri

Çocuk doktorluğu mesleği hakkında bilgi

Çocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?

Pediatri

Pediatri çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı.TıbbınÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir? çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen önemli bir dalı. Çocukçocuk doktorluğu mesleği sağlığı ve hastalıkları temel sağlık hizmetlerinin mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun ehemmiyetiÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir? genelde çocukluk devresinin bâzı özelliklerinden olduğu kadarÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir? toplumun yapısından ve sağlık ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır. Bir ülkenin sağlık

hizmetlerinin seviyesiÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir? bebek ölüm oranı ile ölçülür. Bu oran ülkemizde oldukça yüksektir. Bu yüzden hekimlere çocukların sağlığının korunması ve hastalıklarının iyileştirilmesi konusunda oldukça önemli görevler düşmektedir. İşte pediatrinin ana konusu bu görevlerde hekime yol göstermektir. Türkiye’de pediatri eğitimi dört senedir. Bu ihtisası tamamlayan hekimlere “pediatrist” veya çocuk hastalıkları mütehassısı ismi verilmektedir. Yurdumuzda özellikle 1950’li yıllardan îtibâren pediatri gelişmeye başlamış ve pediatristlerin sayısı bu yıldan sonra hızla artmıştır. Yurdumuzdaki en büyük ve modern çocuk hastânesiHacettepe Çocuk Hastanesidir. Tıp Fakültesi hastânelerinde çocuk sağlığı ve hastalıklarıÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?kardiyolojiÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?hematolojiÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?nefrolojiÇocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?onko loji venöroloji gibi alt birimlere ayrılmış ve bu konularda u zmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir.

”Çocuk Doktoru olmak için öncelikle lise’den sayısal çıkışlı öğrenci olmak zorundasınız Çocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?üniversite’de Tıp Fakültesine gitmeli Çocuk Doktoru Olmak İçin Hangi Bölümü Seçmek Gerekmektedir?pediatri bölümünü okumanız gerekmektedir.”

Çocuk doktoru nasıl olunur

Orta öğrenimden sonra normal lise eğitimi yapılır. Liselerin puanlarını bilemiyorum. Bizim zamanımızda liselere puanla gidilmiyordu. Ama başarılı olmak gerektiğini biliyorum. Üniversite sınavında tıp fakültesi seçilir, 6-7 yıl tıp fakültesi okunur. Tıp fakültesi bittikten sonra tıpta uzmanlık eğitimi sınavlarına girilip çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak için aynen üniversite sınavındaki gibi tercih yapılır. Gerekli puan tutturularak istenilen tıp fakültesine tekrar geri dönülür ve tıp fakültesinin üzerine bir 4-5 yıl daha eğitime asistan doktor olarak devam edilir. O da başarıyla, tabii sınavı verilerek bitirildikten sonra çocuk doktoru olunur.
Sana eğitim hayatında başarılar diliyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Çocuk doktorunun kullandığı araç ve gereçler

Stetoskop (stethoscope), vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Stetoskop genelde üç ana kısımdan meydana gelir ;

Diyafram,
Tüp (elastik boru şeklinde)
Kulaklık

Bazı stetoskoplarda ayrıca çan denilen ve alçak perdeden sesleri yükseltmeye yarayan bir kısım da bulunur. Diyafram, stetoskobun tüp kısmının ucunda bulunan ve dinlenmek istenen bölgeye değdirilen yassı koni şeklinde bir parçadır. Bu parçanın içinde ortamdan yalıtılmış bir zar vardır. Yüzeydeki sesle titreyen zar konik parça içindeki havaya basınç uygular ve bu basınç tüp içinden kulaklığa kadar ulaşır ve uygun yapıdaki kulaklık parçaları, sesi kulak içine yayar. Basit bir mantıkla çalışan stetoskop, bir nevi mekanik yükselticidir.
Stetoskopla en çok dinlenen sesler şunlardır;

Kalbin atışı
Akciğerlerin çıkardığı sesler
Bağırsaklarda ve midede ortaya çıkan sesler
Nabız

Ayrıca kan basıncını ölçmek için de kullanılır.
Stetoskop ile vücuttaki sesleri dinleme işine oskültasyon (auscultation) denir. Oskültasyon, tecrübe gerektiren bir teşhis yöntemidir. Stetoskop ile kulağa ulaşan sesin normal olup olmadığını anlamak, eğitim ve deneyim gerektirir. Mesela kalpten yayılan birçok ses vardır ve bu seslerin bazısı insandan insana farklılık gösterebilir.

OTOSKOP
Dış kulak yolunu, zarını muayene etmeye yarayan araç.

OFFALMOSKOP

Offalmoskop yani göz muayene aleti.

ŞIRINGA
Şırınga, bir tüp, tüpün içerisinde hareket eden bir piston ve ince bir ağızlıktan meydana gelen, gaz ve sıvıları Ucuna iğne takılmış şırınga kısaca iğne olarak adlandırılır. Daha çok tıpta kullanılan şırınga, zaman zaman bahçe işlerinde ve mutfakta da kullanılır. basınçla içine emerek ince bir hat halinde püskürten cihaz.

TANSİYON ALETİ

Tansiyon aleti ya da kan basıncı ölçer, kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır. Üç tipi vardır. Bunlar civalı, havalı ve elektroniktir. Havalı tipleri bir stetoskop ile birlikte kullanılır.

DEFİBRİLATÖR

AED – Otomatik elektroşok cihazı AED küçük, taşınabilir ve kalp ritmini analiz edebilme yeteneğine sahip ve gerektiğinde dolaşımı sağlayacak normal bir ritmi tesis etmek için elektroşok uygulatabilen bir cihazdır.
AED ilkyardımcılar için özel olarak geliştirilmiş bir cihaz olup olay yerine sağlık görevlilerinin yardımı ulaşıncaya kadar kullanılmaktadır.

Ani kalp durmasının tedavisi olan erken elektroşok uygulaması, kalbin yeniden dolaşımı sağlayabilecek bir ritimle atmasını sağlayabilir ve yaşam kurtarıcı olabilir.

Gelişmiş ülkelerde stadyum, alışveriş merkezi, havaalanı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş AED cihazları bulundurma mecburiyeti vardır.
İdeal şartlar altında ACLS sertifikalı kişiler tarafından kullanılması doğru olan AED cihazları, gereği halinde içinde gelen talimatlar ve sesli yönlendirmeler sayesinde eğitimsiz kişiler tarafından da başarıyla kullanılabilmektedir.

Tartı:Kilosunu bulmak için kullanılır.

Boy ölçer:Boyunu düzenli ölçmek için kullanılır.

5 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir