Çoban Çeşmesi Şiirinin Sözleri Ve İncelenmesi

Çoban Çeşmesi Şiirinin Sözleri Ve İncelenmesi,ÇOBAN ÇEŞMESİ KAFİYE UYAK VE SÖZ SANATLARI,Çoban Çeşmesi Şiiri Hakkında Bilgi

Çoban Çeşmesi Şiirinin Sözleri Ve İncelenmesi

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Derinden derine ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…

O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,

Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi!

Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
Kerem’in sazına cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda.
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi.

Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar:
Beyhude seslenir, beyhuda çağlar
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi!…

Faruk Nafiz Çamlıbel

ÇOBAN ÇEŞMESİ ŞİİR İNCELEMESİ

Anadolunun sessiz, sakin kırlarında kendi halinde akan pek çok çeşme vardır. Faruk Nafız Çamlıbel, Çoban Çeşmesi adını verdiği bu çeşmelerden birinin kendi halinde akışını, uzaktan dinlediği suyun sesini, bir takım çağrışımlarla dile getiriyor; onunla ilgili küçük bir öykü anlatıyor.

Derinden derine sessizce çağlayan çeşme, insanın ağlamasını andırmaktadır. Bağlar, Çoban Çeşmesi’nin dilinden anlar. Ferhat ile Şirin hikayesinin kahramanı Ferthat’ın dağları delip (Amasya Kalesi’nden) suyu şehre getirdiğinde bu çeşme akmaya başlamıştır. Bir taraftan kendi derdiyle uğraşırken, bir taraftan da susuz yolculara su vermiştir. Bir taraftan da Aslı’yı arayan Kerem’e, Aslı’nın gittiği yeri söyleyen odur. O sevdadan anlar, bir damlası dahi toprağa sığmaz, her damlasıyla insanlara yararlı olur.

Bir damlasını susuz güle vermek için bağdan bağa gezer.

Şimdi ne şairler yaş döker, ne de aşıklar ağlar. Eski sevdalar (Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı’nınki gibi aşklar) tarihe karışmıştır. Eski sevdaları görmek için Çoban Çeşmesi bir sağa bir sola çağlamaktadır.

Çoban çeşmesi, halk edebiyatının etkisiyle, dörtlük nazım birimi ile yazılmıştır. Uyak düzeni abab, cccb, dddb vb. tarzındadır (11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır).

Faruk Nafız Çamlıbel halk şiiri anlayışı içerisinde sade bir dil ve içli bir söyleyişle duygularını dile getirmektedir. Bu içtenlik şiirin gücünü artırmaktadır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir