Cengiz Han ve Moğol Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Cengiz Han ve Moğol Devleti Hakkında Kısa Bilgi,Moğol Devleti Hakkında Kısa Bilgi,Cengiz Han Hakkında Kısa Bilgi,Moğol Devleti

Cengiz Han ve Moğol Devleti Hakkında Kısa Bilgi

* Cengiz Han (Timuçin) 1196 yılında diğer Moğol kabilelerini de hakimiyet altına alarak Moğol Devleti‘ni kurmuştur.

* Orta Asyada’ki Kırgız ve Uygurları hakimiyet altına alan Cengiz Han, Çin üzerine sefere çıkarak 1216 yılında Pekin‘i teslim almıştır.

* 1218 yılıda Cengiz Han’ın Harzemşah ülkesine ticaret için gönderdiği 450 kişilik ticaret heyetinin Otrar valisi tarafından

öldürülmesi üzerine, Cengiz Han Harzemşahlar üzerine Batı seferine çıkmıştır.

* Cengiz Han’ın ölümünden sonrada devam eden Moğol istilası Çin’den Orta Avrupa’ya ve Anadolu’ya kadar ulaşmıştır.

* Harzemşahlar, Türkiye Selçukluları, Abbasiler, Zengiler gibi Müslüman devletler Moğol saldırıları sonucu yıkılmışlardır.

* Cengiz Han’ın ölümünden sonra zamanla dört Moğol devleti ortaya çıkmıştır (Kubilay Hanlığı, Altınorda Devleti, İlhanlılar ve Çağataylar).

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir