Çekişmesiz Yargı Kapsamı Nedir?

Çekişmesiz Yargı Kapsamı Nedir?

İlgililer arasında çekişme olmadığında; ilgililerin özel kişilere karşı ileri sürülebilecek subjektif hakları

bulunmadığında; Hakim re’sen harekete geçme yetkisine sahip olduğunda; özel hukuk ilişkilerinin yeni şekiller alması, kurulması, sona ermesinde uygulanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir