Çekirdekteki DNA Hücresel İşlevleri Nasıl Denetler

Çekirdekteki DNA Hücresel İşlevleri Nasıl Denetler

Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde çekirdek içinde Çekirdekçik adı verilen yapılar gözlemlenebilir. Çekirdekçik ribozom üretiminden sorumludur. Burada bulunan genler ribozomal RNA’nın sentezlenmesini sağlar. Stoplazmada üretilip çekirdeğe taşınan proteinler ile RNA’lar birleştirilerek

ribozomların alt birimleri oluşturulur. Bu alt birimler çekirdek zarındaki porlar aracılığıyla sitoplazmaya geçerek protein sentezini gerçekleştirir. Çekirdekçiğin Büyüklüğü ve sayısı hücrelerde farklılık gösterebilir. Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde daha fazla sayıda daha büyük çekirdekçik bulunur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir