Çekim Ekleri Konu Testi

1.   Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük fiil çekim eki almıştır?

A) Senin ki gölgen uzanmış yerlere

B) Senin bitmez tükenmez çiçeklerine…

C) Rüzgârlarla zamanı aramakta

D) Gözlerim hemen fark eder birisi uyudu mu.

E) Seninle hayatın yaşadığı şu noktada

 

2.   Soru eki “mı, mi” aşağıdakilerden hangisinde cüm­leye “koşul” anlamı kazandırmıştır?

A) Biraz bekleyin iş bitti mi hepiniz gidersiniz.

B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi hemen işten atılır.

C) Ceren, o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir çocuktu.

D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım toplantı­da karşıma çıkmasın mı!

E) Bu kitapların hepsini hafta sonunda mı okuyacaksın?

 

3.   I. Çocuk, kana kana su içti

II.   “Kana kan isteriz.” diye bağırıyordu

III.   Gelen geçene mutlaka takılırdı

IV.   Bir yararı olur diye söyledim

V.   Üçü on geçe hepsi geldi

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcükler hal eki almıştır?

A) I ve II                         B) III ve IV                   C) III ve V

D) II ve III                      E ) I ve IV

 

4.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-i hal eki” alan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş.

B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı.

C) Elli yıl öncesinin İstanbul’u bugünkünden çok fark­lıydı.

D) Akşam kardeşi gelmeyince aramaya çıkmışlar.

E) Çocukları, geçen yıl da ziyaretlerine gelmemiş.

 

5.   Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle aynı çekim ekini almış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin.

B) Bitsin artık çekilen bunca çile.

C) Ömrünün en güzel çağındasın şimdi sen.

D) Bir gün sen de anlayacaksın.

E) Ne yapsan kurtulamazsın bu dertten.

 

6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-dır, -dir” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.

B) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur.

C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler.

D) Bilirim ellerin vardır bir de senin.

E) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.

 

7.   Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim çekim eki almış sözcük yoktur?

A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde

B) Bir kâinat açılır; geniş, sonsuz büyülü

C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü

D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya

E) Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?

A) Kaçı yanlış çıktı bugüne kadar söylediklerimin.

B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı.

C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi.

D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir.

E) Sazı elinden alınmış âşık gibi duruyordu.

 

9. Şairim şair olmasına.

Altı çizili sözcüğün aldığı eki alan bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına

B) Şiirin hasını, ayak sesinden tanırım

C) Yurdumun taşından toprağından gelir nakışlarım

D) Yeter ki şiir olsun; eğri büğrü, kör topal kabulüm

E) İçersine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum

 

10. (I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı. (II) Biz, toplum olarak sınıflandırmaya çok meraklıyız. (III) Oysa sanat bunu hiç kaldırmaz. (IV) Kendim için belirlediğim anlayışa hep bağlı kaldım. (V) Bir ürünle karşılaştığımız zaman önce onu anlamaya çalış­malıyız.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla isim çeki almış sözcük kul­lanılmıştır?

A) I.           B)II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Yol boyunca birbirleriyle hiç konuşmadılar.

B) Elindeki cisim suya batınca ağırlığını fark etti.

C) Bebek, acıkınca ağlıyordu.

D) Hava kararınca korkmaya başladılar.

E) Babası ölünce adeta yıkıldı.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde “-cık, -cik” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Yeni sözcük türetmede yapım eklerinden yarar­lanılır.

B) Adam ufacık çocuklarla bile tartışıyor.

C) Kedicik yağmurun altında titriyordu.

D) Yapıtlarında küçük kahramanlara “insancık” der.

E) Dağdan ovaya doğru akan birçok derecik vardı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki olan “-sı, -si, -leri, -ları” eklendiği sözcüğe “aitlik, iyelik” anlamı katmamıştır?

A) Su sesi ve kanat şakırtısından başka bir şey duyul­muyordu.

B) Güneş batarken martı sesleri göğü çınlatıyordu.

C) Sadece ikiniz geleceksiniz başkası değil.

D) Bir zafer müjdesi burda her isim

E) Babaları çocukları akşam vakti deniz kıyısına götürürdü.

 

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi isim çekim eki almamıştır?

A) Biz dün gittik ziyaretine, iyiydi.

B) Yemeğe geleceklerin hepsi tanıdık.

C) Annesi duymasın dersten kaçtığını.

D) Yakından baktıklarımı bile göremiyorum artık.

E) Durum benim sandığımdan çok farklıymış.

Cevap Anahtarı:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A B D B B E B C E A A A C A