Çekim Ekleri Konu Testi – 2

1. Kaç saattir bekliyoruz, yol hâlâ açılmadı.

Aşağıdakilerden hangisinde “-dır, -dir” eki bu cüm­ledeki göreviyle kullanılmıştır?

 A) Bu rafta ne kadar dergi varsa indir.

B) Senindir bundan sonra yaşamdaki tüm güzellikler.

C) Bu çocuğun istekleri yerine getirilecektir.

D) Bunca yıldır bu sokakta oturuyordu, ama üç kişiyi bile tanımıyordu.

E) Bu mevsimde, İzmir’de hava soğuk değildir.

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi hal eki almıştır?

A) Her konuşana kulak veririz

B) Bin uykuya yaslanmış sessiz kamaşan şafak

C) Her bahçenin üstünde ve her ufuktan başka

D) Yıldızların tuttuğu ayna, ebedi aşka

E) Bir sır gibi hayattan ve ölümden öteye

 

3.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisinde “-e, -a” farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Dün akşam sekize on kala Haydarpaşa’dan yola çıktılar.

B) Programın başındaki konuşmaya hepimiz hayran kalmıştık.

C) İki eski dost ortaklasa bir kitabevi açmışlardı.

D) İki küçük, yolda düşe kalka ilerliyorlardı.

E) Bir hafta boyunca, hastanın başında Ahmet’le nöbetleşe bekledik.

 

4.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Anaların öpülesi elleri vardır.

B) Kahrolası düşmanlar yurdumuza göz dikmişlerdi.

C) Çok kızdığı zaman, oğluna, boyu devrilesi adam diyordu.

D) Onun ne kadar baş belası biri olduğunu herkes bilirdi.

E) Anlattığı bunca çile çekilesi değil.

 

5.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi farklı bir ek almıştır?

A) Takımımız, kıran kırana bir mücadeleden sonra maçı kazandı.

B) Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyordu.

C) Bazı seyircilerin bağıra bağıra sesleri kısılmıştı.

D) Bir ihtiyar “Gide gele yol olur.” derdi.

E) Bütün çocuklar, seve seve çalışıyorlardı.

 

6.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisinde “-m, -im, -im” eki çekim eki göre­viyle kullanılmamıştır?

A) Bugün erken kalktım, denizi uyandırdım.

B) Varım yoğum sensin benim.

C) Bir içim su kalmıştı elindeki kapta.

D) Bilseniz, daha neler var, size anlatacağım.

E) Kalemim olmasa da anlatırım derdimi.

 

7.  Küçültme eki olan “-cık, -cik” aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğün anlamını değiştir­miştir?

A) Küçük kızın elinde küçücük bir çanta vardı.

B) Canı kadar sevdiği paracıklarından ayrılmak zor geliyordu.

C) Pek çok ülkede gelincik uğursuz bir hayvan olarak bilinir.

D)   Yavrucuk olacakları biliyormuşçasına titreyip duruyordu.

D) Kedicik arabaları görünce olduğu yerde kalıyordu.

 

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-tır, -tir” eki, çekim eki olarak kullanılmamıştır?

A) Bu uğurda verilen candır.

B) Mutlaka o yine ağlıyordur.

C) Ayrılık acısına dayanmak zordur.

D) Öncelikle boş olan yerleri doldur.

E) Bilinmeyen her şey sorulmalıdır.

 

9.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler­den hangisi farklı bir ek almıştır?

A) Biraz daha büyüsün öyle toplayın.

B) Sen bir gülsün, her mevsim açacak

C) Söyleyin ona bağlarımızı çözsün.

D) Biri çıkıp silsin bu inanışı.

E) Çocuk, önündeki resimleri boyasın.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerinden farklı bir ek almıştır?

A) Tadı kalmadı artık suyun bile.

B) Kaçı anlar sizin anlattığınızı?

C) Yalnız yazı değil, kişi da güzeldir.

D) Yolu bilen var mı diye sordu.

E) Başı sıkışınca yine seni arar.

 

11. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.

Aşağıdakilerden hangisinde “-de, -da (-te, -ta)” eki, altı çizili sözcükteki işleviyle kullanılmıştır?

A) Her horoz, kendi çöplüğünde öter.

B) Gölgesinde oturulacak ağacın dalı kesilmez.

C) Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter.

D) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

E) İki baş, bir kazanda kaynamaz.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili söz­cük farklı bir ek almıştır?

A) Bence güzün en güzel yanı sapsarı yapraklardan oluşan sergiler açmasıdır.

B) Bir an önce kışın bitip havaların ısınmasını istiyordu.

C) Bu yörenin, yazın en beğendiğim yanı sürekli esen rüzgârıdır.

D) Gecenin sessizliğini dinlemeye başlayınca duygu­larıyla baş başa kalabiliyordu.

E) Gündüzün son ışıkları da güneşin battığı tepenin ardında kayboldu.

 

13. İyi insandır, ancak bir kez söze başladı mı susmak bilmez.

Aşağıdakilerden hangisinde “mı, mi” bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) Biraz düzenli çalıştı mı her konuyu anlar.

B) Sizin karşı komşunuz yok mu; dün yine top oynayan çocuklarla atışıyordu.

C) Dün Suat da mı sizin gibi okula gitmemiş?

D) Sizin önerdiğiniz kitapları okumaz olur muyum?

E) Her yıl temmuz ayı geldi mi mutlaka tatile çıkar.

 

14. Sen gelmezsen, bizimle kim gitsin?                                    

Altı çizili sözcüğün aldığı eki almış bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sen, her zaman gönlümdesin.

B) Buraya gelen adama bu kitabı verirsin.

C) Yarın dersten sonra benim yanıma uğrasın.

D) Öğleden önce gitmezsen Ali Bey’i göremezsin.

E) Bu insanların güvendiği tek kişisin.

 

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, “-i” durum eki almış sözcük vardır?

A) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

D) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.

E) İhtiyarın düşkünü, beyaz giyer kış günü.

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde “-dır, -dir” eki cümleye “olasılık” anlamı katmıştır?

A) Bunca yıldır çocukların her derdiyle ilgileniyordu.

B) Gereksiz yere birbirine küsen bu iki arkadaşı sen barıştır.

C) Günü geldiğinde bütün gerçekler anlaşılacaktır.

D) Liseyi bitiren her öğrenci, en az 20 kitap okumuş olmalıdır.

E) Adam, senin doğru söylemediğini eve varınca anlamıştır.

 Cevap Anahtarı:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D A B D A C C D B D C C E C D E