TEKNOLOJİ TASARIM Archive

Cam Nasıl Üretilir? Nasıl Yapılır?

Cam; Silisli kumun potas veya soda, kireç ve bazan daha başka katkı maddeleriy­le birlikte eritilmesiyle elde edilir. Eri­miş haldeyken (1500-1600* C) akıcı olup daha düşük ısıda (1100-1200* C) kolayca şekillendirilebilme özelliğine sahiptir. Ta­mamen soğuduğunda ise çok sert ve kı­rılabilir bir yapı kazanır. Sunî camın ta­biattaki karşılığı kaya kristali ve obsidyen olarak görülür. Parlak siyah renkli volkanik

Camın İcadı Kısaca

Camın keşif tarihi ve yeri kesin ola­rak tayin edilememekle birlikte ilk cam örnekleri milâttan önce 111. bin yıla kadar gider. Tarihlenebilen en eski eşya kolye parçalarıdır; cam kaplar ancak milâttan önce XVI. yüzyılın sonlarından itibaren görülmeye başlar , Asur, Nuzi ve Alalah gibi Batı Asya şehirlerin­deki kazılarda ortaya çıkarılan bu en es­ki cam kapların ilk yapımcıları

“En Temizinden” Bilgisayar Programlamayı Öğrenin

“En Temizinden” Bilgisayar Programlamayı Öğrenin İnternet üzerinde size bilgisayar programlamayı ve kod yazmayı öğretmek için ortaya koyulan çok sayıda girişim var. Exercism.io web sitesi ise bu işe biraz daha farklı eğilmeyi tercih etmiş. Siteyi tasarlayanların amacı size yalnızca kod yazmayı öğretmekle kalmayıp temiz ve düzgün kod yazmayı da öğret-mek. Bunu da topluluğun ortak zekâsıyla hayata

Bez Bebek Yapmanın 7 Aşaması

Bez Bebek Yapmanın 7 Aşaması Çocuklarınızla beraber çoraptan kolayca oyuncak tavşan yapabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar; çorap, makas, ponpon, yapıştırıcı, lastik, kumaş parçaları, kurdele ve içini doldurmak için pirinç, pamuk vb. Aşamalar; 1. Önce çorabın taban kısmını pirinç, pamuk gibi malzemelerle doldurun. 2. Lastik geçirin ve üzerinden kurdele ile bağlayın. 3. Çorabın kafa kısmını yapmak için biraz

Kısaca Bazı Buluşlar Hakkında Bilgi

Kısaca Bazı Buluşlar Hakkında Bilgi Matbaa (1439): Yazılı bilgiyi ucuz olarak kitlelere ulaştırmak mümkün olmasaydı Rönesans da olmazdı, Pazar sabahı tam sayfa çengel bulmaca çözme keyfi de. Matbaa için gerekli çabaları Johann Gutenberg göstermiş ama safça bir insan olduğundan sürekli kandırılmış. İlk basılan İncil de Bay Gutenberg tarafından değil, makinesine el koyan ortağının oğlu tarafından

Resmin hayatımızdaki yeri nedir?

Resmin Hayatımızdaki yeri Resmin” hayatımızdaki yerini bir düşünün… Duvarlarımızı, masalarımızı, yollardaki panoları, yani yaşadığımız yerleri, hep “resimler” süslemez mi? Onlar, daima güzelliğin peşinde koşan ressamların, kendilerine has sezgileriyle ve yorumlarıyla yarattıkları birer eserdir. Ressamlar, yaşamı; binbir özelliği ve güzelliğiyle yeniden yaşatan, toplumun estetik ustaları ve güzellik öncüleridir. Hayatımıza renk katmak için, sürekli çalışıp üretirler, kendi

Heykel Nedir?

Heykel Nedir? Heykel, sanatsal bakış açısıyla meydana getirilmiş üç boyutlu formlara denir. Heykel temelde mekânın kapsanması, kavranması ve mekân ile ilişki kurulması ile ilgilenir. Genellikle insan, hayvan ya da nesnelerin heykelleri yapılır. Taş ve ahşap gibi malzemelerden yontularak yapılabileceği gibi, kil, balmumu gibi ara malzemelerden modellenerek, bronz ve tunç gibi metallerden dökülebilir. Büst, rölyef ve

Ali Kuşçu’nun Buluşları Nedir?

Ali Kuşçu’nun Buluşları Nedir? Ali Kuşçunun icatları, Ali Kuşçu neleri buldu, Ali Kuşçunun bulduğu şeyler nelerdir İstanbul’un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu’nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden
Ödev Ödev