SOSYAL BİLİMLER Archive

Sukuk Nedir? Sukun Ne Demek

Sukuk Nedir?, Sukuk Ne Demek?, Sukuk Kelimesinin Anlamı SUKUK NEDİR? Sukuk, orta veya uzun vadeli, sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası aracıdır. Sukuk (islami tahvil), islami finansman yöntemlerine dayanılarak ihraç edilen menkul kıymettir. En basit şekliyle sukuk bir varlığa sahip olmayı ve­ya ondan yararlanma hakkını göstermektedir. Sukukta yer alan hak sadece nakit akışı

Türkiyede Çıkarılan Madenler Kısaca Nelerdir

Türkiye’de Çıkarılan Madenler, Türkiye’de Bulunan Madenler, Türkiye’nin Madenleri, Türkiye’de Bulunan Maden Rezervleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu TÜRKİYE’DE ÇIKARILAN MADENLER Türkiye toprakları, sahip olduğu jeolojik yapı nedeniyle bünyesinde pek çok ma­deni bulundurmaktadır. Dünya genelinde ticareti yapılan 90 çeşit madenden bu­güne kadar sadece 13’ünün varlığı Türkiye’de belirlenememiştir. Türkiye dünyâda kendi hammadde gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen

İsim ve Soy İsimlerindeki Mağduriyetlerin Giderilmesi   

İsim ve Soy İsimlerindeki Mağduriyetlerin Giderilmesi    Ad ve soyadı mağduru vatandaşlarımızın mağduriyetlerini  gidermek amacıyla 19.09.2017 tarihinde TBMM ‘de kabul edilen 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘a geçici bir madde eklenmiştir. Bu maddeyle yapılan düzenlemede ; Adem, Adil, Alim vb. isimlerde aslında bulunan düzeltme işaretlerinin kaldırılmasından kaynaklanan anlam kaymalarını önlemek

Soyadı Mağduriyetlerinin Sebepleri?

Soyadı Mağduriyetlerinin Sebepleri Soyadının alındığı yıllardaki aile büyüğünün güler yüzlü, mütefekkir, çapkın, kavgacı gibi vasıflarıda soyadlarına yansımıştır. Hal, tavır ve mizaçtan hareketle alınan soyadları her zaman olumlu çağrışım yapan soyadları olmamıştır. Söz konusu mizaç, soyadını alan dedenin hal ve tavrına uysa da her zaman ailenin diğer fertlerini tanımlayan huy veya özellik olmamıştır; dedesi Kırbaç soyadını

Soyadı Kanunu Ortaya Nasıl Çıktı?

Soyadı Kanunu Ortaya Nasıl Çıktı? Türkçe açısından üzerinde durulması ve özel hassasiyet gösterilmesi gereken bir konu da soyadlarıdır. Bilindiği gibi Cumhuriyet’in ilanından sonra ulus devletin inşası için birçok reform yapıldı. Bu reformlardan birisi  de Soyadı Kanunu’dur. 24 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen ve 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe giren 5225 Sayılı Soyadı Kanunu’yla lakap ve

Coğrafi Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler Arasında İlişki Nedir

Coğrafi Bölgelerin Ekonomik Faaliyetler Arasında Bulunan İlişki Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu Coğrafi Bölgeler ve Ekonomik Faaliyetler Arasında İlişki Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeye (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) ve idari açıdan 81 ile (vilayete) ayrılmıştır. Coğrafi bölgeler tespit edilirken bölge içinde yer alacak illerin hem doğa şartlarının hem de

Nüfus Artış Hızının Ülke Ekonomisi İçin Önemi

Nüfusun Ülke Ekonomisi İçin Önemi Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu Nüfusun Ülke Ekonomisi Açısından Önemi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içirçde yerleşik olan nüfus, ülke nüfusunu oluştur­maktadır. Ülke nüfusu ekonomideki temel üretim faktörlerinden emeğin (işgücü­nü) kaynağını oluşturmakta, ayrıca toplam tüketimi belirlemektedir. Nüfus büyük­lüğü kadar nüfusun yaş gruplarına ve yerleşim yerlerine göre dağılımı, eğitim dü­zeyi, nüfusa yeterli eğitim

Sosyal Güvenlik Kısaca Nedir

Sosyal Güvenlik Nedir, Sosyal Güvenlik Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu SOSYAL GÜVENLİK NEDİR? Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1944 tarihli Philadelphia Deklerasyonu’nda Sosyal Güvenlik ‘‘Halkın hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe karşı tıbbî bakımdan dolayı, çocuk sayısının artması ve analık halinde korunmasına yönelik genel tedbirler sistemidir” şeklinde
Ödev Ödev