SOSYAL BİLİMLER Archive

Tarihte Anadolu’da Önemli Merkezler

Anadolu’da Önemli Merkezler Anadolu’daki bazı yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda kurulmuş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Burdur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ta Alişar, Çorum’da Alacahöyük bu tür yerleşmelere örnek gösterilebilir. Hacılar Burdur’daki Hacılar Höyüğü’nün etrafı duvarlarla çevrilidir. Bu du­var, düşman tehlikesine karşı yapılan surların ilk örneklerindendir. Hacılarda evler arasında sokaklar bulunmuştur. Bu durum bölgede

Yeryüzü Şekilleri Sıcaklığı Nasıl Etkiler?

Yeryüzü Şekilleri Sıcaklığı Nasıl Etkiler? Güneş ışınlarının düşme açısında yer şekillerinin önemli etkisi vardır. Söz gelimi Kuzey Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar, sıcak ve güneşli iken kuzeye bakan yamaçlar serin ve gölgelidir. Çünkü güney yamaçlar güneş ışınlarına dönük olduğundan güneş ışınları buralara daha büyük açıyla düşer Bir yörede (özellikle dağlık yörelerde) bir yamacın, güneş ışınlarına

Uluslararası Saat Dilimleri Hakkında Kısa Bilgi

Uluslararası Saat Dilimleri Hakkında Kısa Bilgi Uluslararası Saat Dilimleri Farklı meridyenler üzerindeki yerlerde yerel saat de farklıdır. Fakat ülkede yaşamı düzenlemek için bir yerin yerel saati ulusal saat olarak kabul edilir. Bazı ülkeler doğu – batı doğrultusunda geniş yer kapladığından bu ülkelerde birden fazla ulusal saat kullanılır. Örneğin Brezilya, Avustralya, ABD, Rusya Federasyonu ve Kanada’da

Manipülasyonun Anlamı Nedir

Manipülasyon, Manipülasyon Nedir?, Manipülasyon Ne Demek?, Manipülasyon Kelimesinin Anlamı, Manipülasyon Türkçe Anlamı, Manipülasyon Ne Anlama Gelir?, Borsada Manipülasyon, Manipülasyon Hakkında Bilgi, Manipülasyon Sözlük Anlamı MANİPÜLASYON NEDİR? Manipülasyon başta hisse senetleri olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının fi­yatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol etmek suretiyle yatırımcıları aldatma­yı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı tüm eylemleri kapsamaktadır. Manipülasyon kavramının; “menkul kıymetlerin arz ve talebinin, dolayısıyla da etkin

Faiz ve Faiz Oranı Nedir?

Faiz Nedir?, Faiz, Faiz Neden Alınır?, Faiz Oranı Nedir?, Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?, Faiz Kelimesinin Anlamı, Faiz Türleri, Faiz Nedir Kısaca FAİZ VE FAİZ ORANI NEDİR? Faiz, finansal sistemi ve ekonomiyi en fazla etkileyen değişkenlerden biridir. Faiz; parayı arz edenler açısından bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin getirisi; parayı talep edenler açısından da gelecekte kullanılacak parayı bugünden

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Nedir?, Muhasebe, Muhasebe Ne Demek?, Muhasebe Kelimesinin Anlamı Nedir?, Muhasebe Kelimesinin Türkçe Anlamı, Muhasebe Nasıl Tutulur?, Muhasebenin Temel Amacı, Muhasebenin önemi, Muhasebe Ne İşe Yarar MUHASEBE NEDİR? Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir. Muhasebe,

Narman Hakkında Bilgi

Erzurumun Narman İlçesinin Tarihi Kısaca Tarihi: Bugün itibariyle toplam yirmi ilçesi bulunan Erzurum’un şirin ilçelerinden biri de Narman’dır. Anadolu’nun ve Erzurum’un kuzey doğusunda yer alan Narman, tarih boyunca Urartulardan tutun da Saka Türklerine, Perslerden Bizanslılara kadar birçok medeniyet ve devletin yönetimi altında bulunmuştur. Bizans yönetimine Sasaniler son vermiş, onların yönetimini de Müslüman Araplar sonlandırmıştır. Önce