MATEMATİK Archive

Kerim Erimin Matematiğe Kazandırdıkları

Kerim Erimin Matematiğe Kazandırdıkları Kerim Erim 1 Şubat 1894 tarihinde dünyaya gelmiş ve 28 Aralık 1952 tarihinde hayatını kaybetmiş olan ilk doktoralı Türk matematikçidir. Kerim Erim Türkiye’de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağdaş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynamıştır. Mekaniğin matematik esaslara dayandırılmasına öncülük etmiş olan Kerim Erim ülkemizde bir matematik doktorası yöneten ilk bilim adamı

El Biruninin Matematiğe Kazandırdıkları

El Biruninin Matematiğe Kazandırdıkları Birûni’nin matematikçi yönü, en çok bilinen yönüdür. Yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olan Birûni, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk matematikçidir. Sinüs, kosinüs gibi fonksiyonların bir oran, yani sayı olduğunu savunan Birûni’nin, trigonometriye en büyük katkısı ise kendinden önce kullanılan sinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant

Ali Kuşçunun Matematiğe Kazandırdıkları Nedir?

Ali Kuşçunun Matematiğe Kazandırdıkları 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur’un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey’in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. “Kuşçu” lakabı buradan gelmektedir. Ali Kuşçu, Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmi (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi (?-1429) gibi dönemin önemli

Cahit Arfin matematiğe katkıları nedir?

Cahit Arfin matematiğe katkıları nedir? Cahit Arf (1910 Selanik – 26 Aralık 1997 İstanbul) Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük matematikçilerden birisidir. Kendi adıyla bilinen birçok teoremi kendisine dünya çapında ün kazandırmıştır. Doktorasını yapmak için gittiği [Almanya]’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonunda matematikte “Hasse-Arf Kuramı”nı geliştiridi. “Arf değişmezi” “Arf halkaları” ve

Matematik Alanında İlginç Buluşlar ve Bilgiler Nedir?

Matematik Alanında İlginç Buluşlar ve Bilgiler İLK LOGARİTMA CETVELİ 1614 yılında İskoç Napier tarafından bulundu.Çok fazla işe yaramasa da zaman zaman ihtiyaç duyulur. İLK DEFA SİNÜSÜN KULLANILMASI Battanî10.yy’da sinüs ile hesaplar yapmaya başladı. İLK DEFA TANJANTIN KULLANILMASI Ebu’l Vefa10.yy’da matematiğe tanjantı getirdi. İLK DEFA SIFIRIN KULLANILMASI Harezmî9. yy’da sıfırı buldu.Daha önceki yıllarda sıfır yerine boşluk

Matematik Tarihi ve Gelişmeler Nedir?

Matematik Tarihi ve Gelişmeler 1- Sayıların cisimlerden ‘kurtulması’ (örneğin 12 sayısının 12 elmadan ayrılması), insanlık tarihinin en büyük düşünsel devrimlerinden biridir. 2- Basamak kavramının oluşumu ,matematiğin önünü açmıştır.Basamak olmasaydı,en fazla tek rakamlı sayılarla yine tek rakamlı sonuçlar veren dört işlem yapabilirdik. 3- Bilim kendini geometri ile belli etmiştir.Algılanabilir nesnelerden çizgileri,açıları ve yüzeyleri soyutlama onuru ilk

Milattan Sonra Matematik Buluşları Nedir?

Milattan Sonra Matematik Buluşları • 1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti • ” 1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti • Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi • 1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı • Meşhur Bernoulli

Milattan önce matematik buluşları nedir?

Milattan önce matematik buluşları • Matematik sözcüğü, ilk kez, M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. • Yazılı literatüre girmesi, Platon’la birlikte, M.Ö. 380 civarında olmuştur • matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz. • Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır. • 3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu •
Ödev Ödev