EDEBİYAT Archive

9.Sınıf İletişim ve Dil Konulu Test Soruları ve Cevapları

9.Sınıf İletişim ve Dil Konulu Test Soruları ve Cevapları 1. Dil, iletişimin temel ögesidir. Dil aracılığı ile insanlar duygu, düşünce ve hayallerini ifade eder ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Taşıdığı değerler ile bir milletin fertlerini bir arada tutan dil, geçmiş ile gelecek arasındaki en önemli köprüdür. Bu parçada dilin hangi özelliğine değinilmemiştir? A) Canlılığına B) Yansıtıcılığına

Okuma Alışkanlığı Anketi

Okuma Alışkanlığı Anketi OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ 1-Kitap okumayı seviyor musunuz?       Evet  (   )     Hayır (   ) 2-Okuma alışkanlığınız var mı?     Evet  (   )     Hayır (   ) 3-Kendinize ait kitaplığınız var mı?    Evet  (   )     Hayır (   ) 4-Günde kaç dakika kitap okuyorsunuz?    15 dk (   )    30 dk (  )  veya

Türkçülük Kısaca Nedir?

Türkçülük Nedir, Türkçülük Düşüncesini Savunanlar Kimlerdir, Türkçülük Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu. Türkçülük Nedir? II. Meşrutiyet döneminde güç kazanan Türkçülük, dil, tarih ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarla başladı. Türkçülüğü savunan aydınlara göre bir devletin ayakta durabilmesi için dili, dini, soyu ve ideali bir olan topluma dayanması şarttır. Ancak bu özelliklere sahip bir devlet kalıcı olabilirdi. Türkçülük hareketi ilk olarak “dilde Türkçülük”

Araba Sevdası Özet

ARABA SEVDASI Recâizâde Ekrem’in Tanzimat’tan sonraki yıllarda İstanbul’da görülmeye başlanan alafrangalaşma merakını tenkit ettiği romanı. Türk edebiyatında romantik akımın en güçlü temsilcilerinden biri olan ve gerek Zemzeme’ler gerekse Şemsâ ve Muh­sin Bey adlı eserleriyle romantik ekole bağlı örnekler veren Recâizâde Ekrem, Araba Sevdası’nı 1885 yılında başlayan “ Hayâliyyûn- Hakîkiyyûn” tartışmasından sonra iyice güçlenen realist akımın et­kisi altında kaleme almıştır.

Arz Kısaca Nedir?

Sözlükte gibi mâ­nalara gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın göklere, yere, dağlara ve insana “ema­net”! taşımayı teklif etmesine (bk. el-Ah- zâb 33/72) ve isimlerini sormak üzere varlıklarını meleklere göstermesine (bk. el-Bakara 2/31) arz denilmiştir. Biri arz, diğeri emir tarzında olmak üzere iki tür­lü teklif vardır. Arz şeklindeki teklifin kabul edilmesi mecburi değildir. Nite­kim gökler, yer ve dağlar

Wiki Kelimesinin Anlamı Nedir?

Wiki Nedir?, Wiki Ne Demek? Wiki kavramı (What I Know Is) kelimesinin baş harflerinin alınmasıyla oluşan bir sözcük olarak bilinse de gerçekte Hawai dilinde “hızlı, çabuk” anlamına gelen sözcükten türetilmiştir. Ziyaretçiler Blog’lardaki yazılara yorum yapabilirken, Wiki’lerdeki içeriği düzeltebilmekte, silebilmekte veya içerik ekleyebilmektedir. İnternetin en popüler wiki’si olan wikipedia’nın (Türkçe-Vikipedi) tanımına göre kullanıcıların yeni sayfa yaratmasına,