Çatalhöyük Hakkında Kısa Bilgi

Çatalhöyük Hakkında Kısa Bilgi
Çatalhöyük Hakkında Kısa Bilgi

Çatalhöyük Kısaca Bilgi, Çatalhöyük’ün tarihi, Çatalhöyük Hakkında Bilgi, Çatalhöyükte Bulunan Eserler, Çatalhöyük Nerede?, Çatalhöyük Hakkında Kısaca Bilgi, ÇatalHöyük Kısaca Nedir

ÇATAL HÖYÜK HAKKINDA BİLGİ

Yerleşme, dışa tamamen kapalı avlular etrafında, bitişik düzende kerpiçle inşa edilmiş dikdörtgen plânlı tapınak ve konutlardan oluşan mahallelerin birbirine eklenmesinden oluşmaktadır.

Tapınaklar, duvarlarındaki yüksek kabartmalar, duvar resimleri ve sekiler üzerine bırakılmış adak heykelcikleriyle konutlardan ayrılırlar. Çatalhöyük duvar kabartma ve resimlerinde doğum, yaşam ve ölüm konulan işlenmiştir.

çatalhöyükde bulunan sanat eserleri
Ana tanrıça heykelciği, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Taş ve pişmiş topraktan bir çok tanrıça heykelciği bulunmuştur . Çıplak olarak betimlenmiş bu kadın heykelciklerine Yeni Taş Devrinde bir çok Akdeniz ve Yakın Doğu ülkelerinde rastlanması, ana tanrıçanın yeryüzünün bu bölgelerinde egemen olduğuna işaret etmektedir.

Hacılar:Burdur civarındaki yerleşim, M. Ö. 7040 yılına tarih- lendirilmektedir. Burada yapılan kazılar sonucunda evlerde buğday, arpa, mercimek; ayrıca keçi, koyun, köpek ve büyük baş hayvan kalıntıları bulunmuştur. Kadın heykelcikleri, bu dönemde de ana tanrıçaya tapıldığını işaret etmektedir .

Bu dönem yerleşimlerinden Norşuntepe ve Köşkhöyük’te yapılan kazılarda ortaya çıkan kabartmalı kaplar ve heykelcikler de Çatalhöyük buluntuları niteliğindedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir