CANLI VE CANSIZ VARLIKLARIN ETKİLEŞİMİ

Canlı ve Cansız Varlıkların Etkileşimi,Canlı ve Cansız Varlıkların Etkileşimi Nedir,Canlı ve Cansız Varlıkların Etkileşimi Hakkında Bilgi

CANLI VE CANSIZ VARLIKLARIN ETKİLEŞİMİ

Çevremizdeki varlıklar ikiye ayrılır

Taş, ev, bank, tahta, kalem, defter gibi varlıklar cansızdır.
İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı varlıklardır.

Varlıkları Nasıl Tanımlarız?

Bir grup içinde bulunan varlıkların her birini, sorgulama tekniği kullanarak tespit edebiliriz. Sorgulama tekniğinde varlıkların özelliklerinden yararlanırız. Bu teknik, olası iki cevabı (evet-hayır) olan soruları içerir. Soru, her cevaplandığında varlığın belirlenmesi kolaylaşır. En sonunda bir soru, varlığı belirlememize yardımcı olur.

Canlı ve Cansız Varlıklar Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

– Maddedirler.
Boşlukta yer kaplarlar, hacimleri vardır.
Kütleleri vardır.
Belli şekil ve büyüklükleri vardır.

Doğar, beslenir, büyür, ürer ve ölürler Doğma, beslenme, üreme, yeme, ,içme, ölme gibi özellikleri yoktur
hareket edebilirler.

Solunum ve boşaltım yaparlar.

Canlıların Ortak Özellikleri

Tüm canlı varlıkların kendilerine özgü farklı şekilleri ve büyüklükleri olduğu gibi bazı ortak özellikleri de vardır. Canlılar;

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir