Canlı Hücrelerinin pH’sının Sabit kalması Niçin Önemlidir?

Canlı Hücrelerinin pH’sının Sabit kalması Niçin Önemlidir?

Canlı hücrelerin çoğunun hücre içi pH’si 7’ye yakındır.

çözeltinin pH’si çok az değişse de çözeltideki H+ ve OH- derişimleri çok daha büyük ölçüde değişir. Çünkü her ph birimindeki değişim iyonlarındaki on misli farkı temsil eder. Örneğin ph’Si 2 olan bir çözelti ph’Si 3 olana göre on kat daha asidiktir.

pH’deki küçük bir değişiklik hücre için zararlı olabilir. Bu nedenle canlı hücre içi ve hücre dışı sıvılarda pH değişikliklerine karşı önlem alınır. Bazı maddeler biyolojik sıvıların pH’lerinde ortaya çıkabilecek değişimleri önler.Bu tür maddeler çözeltideki hidrojen iyonlarının derişimi arttığında bunları çözeltiden uzaklaştıracak ya da çözeltideki hidrojen iyonları derişimi düştüğünde çözeltiye hidrojen iyonu verecek şekilde çalışır. Örneğin karbonik asit insan kanında pH düzenleyicisi olarak iş görür.

farklı maddelerin pH dereceleri
Canlı Hücrelerinin pH’sının Sabit kalması Niçin Önemlidir?

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir