Camın İcadı Tarihi Gelişimi

CAMIN TARİHİ GELİŞİMİ

Camın yapay olarak elde edilmesinin başlangıç tarihi kesin olarak belli değildir. Cam yapımının başlangıcı çeşitli söylentilere dayanmakta, bu söylentilerin başlangıcı da Fenikelilere kadar ulaşmaktadır. Romalı Plinius (pilinus)’un anlattığı bu söylentiye göre, Fenikeli gemiciler, kumluk bir sahilde yemeklerini güherçile ile pişirirlerken, kum ve güherçilenin beraber erimesiyle, oz zamana kadar bilinmeyen saydam bir sıvının ocaktan sızdığını görmüşlerdir. Cam, bu tesadüfün sonucu bulunmuştur.

Modern camcılık, Haçlı Seferlerinin etkisi ile Bizans İmparatorluğunun çökmesi sonucu XI. yüzyılda Venedik’te gelişmeye başlamıştır. Venedik, dört yüz yıl kadar Avrupa’da cam sanayinin merkezi olmuştur. Bundan sonra cam sanayisinde önemli ilerlemeler olmuş, Avrupa’da kısa zamanda birçok cam fabrikaları kurulmuştur. 1615’te cam sanayisinde odun yerine kömür kullanılmaya başlanması, XVII. yüzyılın sonlarında kristal camın yapılması ve XIX. yüzyıl da optik camın keşfedilmesi, cam sanayisinin gelişmesini hızlandırmış ve cam teknolojisinin esasları hakkında sağlam sonuçlara varılmıştır.

Türkler camı, Anadolu Selçukluları zamanından itibaren kullanmaya başlamıştır. Fakat Türklerdeki cam sanayi, asıl XVI. yüzyıldan itibaren büyük gelişmeler kazanmıştır. Bununla beraber modern anlayışta ilk cam fabrikası ancak Cumhuriyetin ilanından sonra 17 Şubat 1934’te kurulmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir