Çamaşır Sodası Kirleri Nasıl Çıkarır

Çamaşır Sodası Kirleri Nasıl Çıkarır,Çamaşır Sodası Kirleri Nasıl Çıkarır Hakkında Bilgi,Çamaşır Sodası Kirleri Özellikleri Nelerdir

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Çamaşır Sodasının Kirleri Nasıl Çıkardığı Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız. İyi Öğrenmeler.

ÇAMAŞIR SODASI KİRLERİ NASIL ÇIKARIR?

Sodyum karbonat (çamaşır sodası, Na2CO3) özellikle zor yağların temizlenmesinde tercih edilir. Çamaşır sodası bazik (alkali) özellikte bir maddedir. Başlıca bazik temizlik maddeleri, sodyum hidroksit (NaOH), Sodyum silikat (Na2SiO2), sodyum metasilikat (Na2SiO3), sodyum tiyofosfat (Na5P3O10). Bu maddeler suyla vermiş olduğu tepkime sonucunda ortamın bazik özelliğini yani hidroksit (OH-) iyonlarının miktarını artırır. Örneğin çamaşır sodasının suyla vermiş olduğu tepkime;

Na2CO3    +    H2O   →   NaOH    +    NaHCO3

Sodyum karbonat             Sodyum

(Çamaşır Sodası)             hidroksit (baz)

şeklindedir. Bu tepkime sonucunda ortamın bazikliği artar ve pH’sı yükselir.

Yağların bazlarla (NaOH, KOH gibi) sabunlaşma tepkimesi verdiğini daha önce öğrenmiştiniz. Aşağıdaki tepkimeye göre yağlar, yağ asidi tuzuna (hidrolize uğrayarak) dönüşerek suda çözünmüş olur.

Kir(yağ) + NaOH                     →  Sabun (yağ asidi sodyum tuzu) + Gliserin

                               (Suda)

Sodyum karbonat (Na2CO3) az miktarda yakıcıdır ama katı ve sıvı yağlar, kir ve pek çok petrol ürününün temizleyicisidir. Yakıcı özelliği nedeniyle uygularken lastik eldiven kullanmak doğru olur. Zararlı kimyasal buharlara sebep olmaz. Aynı zamanda su yumuşatıcı ve sabun köpüğü özellikleri de bulunur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir