Cam Nasıl Üretilir? Nasıl Yapılır?

cam nasıl üretilirCam; Silisli kumun potas veya soda, kireç ve bazan daha başka katkı maddeleriy­le birlikte eritilmesiyle elde edilir. Eri­miş haldeyken (1500-1600* C) akıcı olup daha düşük ısıda (1100-1200* C) kolayca şekillendirilebilme özelliğine sahiptir. Ta­mamen soğuduğunda ise çok sert ve kı­rılabilir bir yapı kazanır. Sunî camın ta­biattaki karşılığı kaya kristali ve obsid- yen olarak görülür. Parlak siyah renkli volkanik bir madde olan obsidyen Neoli­tik çağda ok ve mızrak ucu gibi aletlerin yapımında kullanılmıştır. Kaya kristali ise hemen hemen renksiz ve yarı say­damdır. Tamamen renksiz ve tam say­dam olan en kaliteli türüne necef denir; necef çağlar boyunca cam yapımcıları için ilham kaynağı olmuş ve taklit edil­miştir.

Camcılık alanında İngiltere ve Bohem­ya’nın XIX. yüzyıl ortalarındaki önderli­ğini yüzyılın sonuna doğru Fransa ele ge­çirir; bu arada Amerika Birleşik Devlet­leri de kendini göstermeye başlar. Bur­mese, satin, amberina ve peach blow gibi yeni cam tipleri ortaya çıkar. “Art Nouveaü’nun etkileri ise I. Dünya Savaşı‘na kadar sürer. XX. yüzyıl camcılığı ge­rek fonksiyonel gerekse artistik alanda çok çeşitli kollara ayrılarak gelişmeye devam eder.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir