Cahit Irgat Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Cahit Irgat Kimdir,Cahit Irgat Edebi Kişiliği Nedir,Cahit Irgat Eserleri Nelerdir,Cahit Irgat Hakkında Bilgi,Cahit Irgat Yaptığı Çalışmalar

Cahit Irgat Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Cahit Irgat (1915-1971)

Tiyatro ve sinema sanatçısı ve şair­dir. Lüleburgaz’da doğdu. Son sınıf­tayken Edirne Öğretmen Okulu’ndan ayrıldı. Birçok tiyatroda oyunculuk yaptı. Ankara Devlet Konservatuva-n’nı 1936 yılında bıraktı. Değişik tiyat­rolarda çalıştı, birçok sinema filmin­de de rol aldı.

Edebî kişiliği

Şiirleriyle tanınan sanatçı, ilk şiirini Cahit Saffet imza­sıyla Varlık dergisinde yayımlamıştır. İlk şiirlerinde ön­celeri romantik ve egzotik bir çizgi izlediyse de sonra­dan toplumcu anlayışı benimsedi. 1935-1940 arasında hece ölçüsüyle romantik şiirler yazdı. Garip akımına yakın duran 1940 kuşağının toplumcu şairlerindendi. Ancak, bu toplumsal duyarlılığı, aynı ölçüde ve bütün şiirlerinde bulmak olası değildir.
1940 kuşağı şairlerinden olan Cahit Irgat’ın, zaman za­man değişik etkilenmelere uğrayan ve arayış içinde olan, kendine özgü bir şiiri vardır. 2. Dünya Savaşı’nın sıkıntılarını iyiden iyiye yaşayan şair, bu sıkıntılardan şiirini beslemesini de bilmiştir. O nedenle şiirinin doku­sunda savaş karşıtı bir anlayışın derin çizgileri bulun­maktadır. Yine savaş yıllarında yaşanan yokluk, yok­sulluk, şiirinin yaygın konularını oluşturmuştur. Bütün bu tanıklıklar, onda olumlu bir yapının temellerini atar­ken, bir kendinden kaçışı, içkide yoğunlaşmayı, insan­lara küsmeyi ve bunlara benzer gelip giden bunalımla­rı da beraberinde getirmiştir.
Günlük konuşma dilinden kopmayan şair, ağırlıklı ola­rak kısa şiirler yazmakta ve bir konuşma rahatlığı için­de şiirlerini yapılandırmaktadır.
Sanatçının “Geri Dönemezsin” ve Milliyet gazetesinde tefrika edilen “İnsan Kafesi” adlı romanları vardır.

Eserleri:

Şiir: Bu Şehrin Çocukları, Rüzgarlarım Konuşuyor, Or­talık, Irgatın Türküsü
Roman: Geri Dönemezsin, İnsan Kafesi

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir