Cafer Tayyar Paşa Kimdir?

Cafer Tayyar Eğilmez, (1877, Priştine – 3 Ocak 1958, İstanbul) Türk asker ve siyaset adamı. Trakya bölgesi Kuva-yi Milliye yöneticisi ve milletvekili.

1903’te Harp Akademisi’ni Kurmay Yüzbaşı olarak bitirdi. İlk görev yeri olan Makedonya’dayken İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. Rumeli’de çeşitli çatışmalara katıldı. Arnavut İsyanı’nın bastırılmasında (1910) ve Balkan Savaşı’nda görev aldı (1912). I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde 1. Tümen Komutanlığı yaptı. Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlanmasında önemli rol oynadı. Yunanlılarla giriştiği çatışmada tutsak düştü. Birinci ve İkinci TBMM’de Edirne milletvekili olarak görev yaptı (1920-1927). 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na girdi. Mustafa Kemal Paşa’ya karşı düzenlenen İzmir Suikastı (1926) olayına adı karıştığından İstiklal Mahkemesi’ndeki yargılama sonucu aklandı, bir daha siyasete dönmedi.

Esareti

Cafer Tayyar 32 ay esir kalmıştır. Esaretin mahiyetini şöyle tasvir eder ;

Rumeli’nin bütün münevverleri (aydınları), eşrafı (şanı şerefi olanları), muteberanı (itibarlı kişileri), ağzı düzgün lakırdı yapanları, hemen kamilen geceleri evlerinden gecelikleriyle kaldırılılarak, parasız, pulsuz, sevk edilerek; yolarda her türlü işkence ve hakarete maruz bırakılmış, … pek çokları vapurda pek çok işkenceler yüzünden vefat etmiş veya suveri mahsusa da öldürülmüşlerdir.

Önemli Not: Üsküdardaki yalısının döşemelerinin altından Kazım Karabekir Paşa’nın el yazısı ile hatıraları bulunmuş olup paşa’nın evlatlarına teslim edilmiştir.
Cafer_Tayyar_Eğilmez