Bor Madeni Nedir? Kullanım Alanları

Bor Madeni ve Bor Madeninin Kullanım Alanları Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

Bor Madeni
Bor Madeni

BOR MADENİ

Türkiye, dünyanın en büyük ve en iyi kalitede bor rezervlerine sahip olup, dünya bor talebinin önemli bir kısmım karşılamaktadır. Dünyada 8 ülkede bor rezervi bu­lunmakla birlikte önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya’da yer almaktadır. Türkiye toplam 3 milyar ton rezerv miktarı ile dünya toplam bor rezervi sıralama­sında %72’lik pay ile ilk sıradadır.

Bor Madeninin Kullanım Alanları

Kimyasal bor bileşiklerinin yaklaşık %85’lik kısmı genel olarak cam, cam yünü, cam elyafı, seramik, tarım ve deterjan sektörlerinde kullanılmaktadır. Geri kalan %15’lik kısmı ise nükleer uygulamalar, askerî araçlar, yakıtlar, polimerik malzeme­ler, nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi 500’e ya­kın alanda kullanılmaktadır. Görüldüğü gibi bor çok geniş bir alanda kullanılan stratejik bir üründür. Bu ürünlerin yurtiçinde işlenerek ihracatı hem yurt içi katma değere hem de ihracat gelirlerinin artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bor ma­denlerinin yaklaşık %97’si ihraç edilmektedir. 2010 yılında 629 milyon dolar ihra­cat geliri sağlanmıştır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir