Biyo-Kütle Enerjisi Hakkında Kısa Özet Bilgiler

Biyo-Kütle Enerjisi Hakkında Kısa Özet Bilgiler

Biyo-kütle enerjisi, organik maddelerden enerji kaynağı olarak yararlanılmasıdır. Bilinen bitki yakma ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemleri geleneksel biyo-kütle olarak adlandırılır. Bu enerji kaynağı türü, geri kalmış toplumlarda en fazla yararlanılan enerji türüdür. Öte yandan, modern yöntemlerde bitkilerden biyodizel, biyoetanol elde etme gibi yeni uygulamalar ise, modern biyokütle olarak adlandırılmakta ve yenilenebilir enerji kaynağı türleri arasında yer almaktadır.

biyokütle enerjisi
Biyo-Kütle Enerjisi Hakkında Kısa Özet Bilgiler

Çevre kirliliği oluşturmaz, küçük çaplı üretilebilir ve depolanabilir. Ancak verimin düşük olması, eko sistemi bozması, yeşil bitki örtüsünün azalması ile birlikte erozyona neden olması, suyun kalitesini düşürmesi kullanılırlığını azaltmaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir