Bitkilerin Özellikleri Nedir?

*Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden farklı olarak hücre zarının dışında selülozdan yapılmış bir hücre çeperi vardır. Hücre yapısı köşelidir.

*Plastid içerirler.

*Kofulları büyük ve azdır.

*Sentrozom organelini bulundurmazlar.

*Bitki hücresi bölünürken ara lamel oluşturarak sitoplazma bölünmesini gerçekleştirir.

*Bitkiler pasif olarak yer değiştirirler.Saksı bitkisinin ışığa yönelmesi pasif yerdğiştirme yani fototropizmadır.

*Kloroplast bulunduğundan fotosentez yapan , kendi besinini kendi üreten ototrof canlılardır.

*Yer değiştirme ( hareket) yetenekleri yoktur.

*Yapılarında bitkisel karbonhidrat olan nişasta depolanır.