Bitkilerde Fotosentez ve Solunum Nasıl Gerçekleşir?

Bitkilerde Fotosentez ve Solunum Nasıl Gerçekleşir?,Bitkilerde Fotosentez ve Solunum Nasıl Gerçekleşir? Hakkında Bilgi,Bitkilerde Fotosentez

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizleri Bu Yazımızda Bitkilerde Fotosentez ve Solunum Hakkında Bilgilendirmeye Çalışacağız. İyi Okumalar.

BİTKİLERDE FOTOSENTEZ VE SOLUNUM

Bitkilerin, inorganik maddeler, su ve karbondioksitten ışık enerjisi ile klorofil yardımıyla organik besin (şeker) üretmelerine Fotosentez denir. Fotosentez sonucunda güneş enerji, üretilen şeker molekülünde depolanır. Güneş enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşme işlemi olarak da ifade edilebilen fotosentezin toplu tepkimesi aşağıda verilmiştir.

                                               6CO2      +       6H2O(s)         +       Işık enerjisi     →   C6H12 O6       +      6O2

                                                                                                                                                   (Besin)

Bu tepkime bir yükseltgenme ve indirgenme (redoks) tepkimesidir.

Bitkilerin solunumu da temel olarak insanın ve bütün gelişmiş hayvanların solunumuna benzer. Solunumun amacı oksijeni dokulara iletip, besin maddelerini yakarak gerekli enerjiyi sağladıktan sonra karbon dioksidi dışarı atmakdır.

Solunum fotosentezle tam ters gelişen bir metabolizma olayıdır. Solunumda karbonhidratlar oksijenle birleşerek su ve karbon diokside parçalanır. Demek ki solunum tepkimelerinin son ürünleri fotosentezin ilk maddeleridir.

                                            Besin      + O2    →   CO2   +    H2O    + Enerji

Bitkiler, solunum ve yanma artığı olan karbon dioksidi fotosentezde kullanırlar. Işık enerjisine bağımlı olan Fotosentez karanlıkta gerçekleşmez. Gündüz solunumunda, karbon dioksidin az bir bölümü dışarıya atıldığından, geçen yüzyıla kadar bitkilerin yalnızca geceleri solunum yaptığı sanılıyordu. Oysa hayvanlarda olduğu gibi bitkilerde de solunum gece ve gündüz sürer.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir