Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması ve Benzerlikleri

Bitki ve Hayvan Hücreleri Hakkında Bilgiler,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Hakkında Bilgi,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar Nelerdir?,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar Benzerlikler,
Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Karşılaştırılması Kısa Bilgi,
Bitki ve Hayvan Hücreleri Karşılaştırılması Kısaca,
Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri…

bitki ve hayvan hücresi

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Benzerlikleri:
1- Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler.
2- Hücre zarı bulunur.
3- Sitoplazma bulunur.
4- Çekirdek bulunur.
5-Koful bulunur.
6- Mitokondri bulunur.
7- Ribozom bulunur.
8- Endoplazmik retikulum bulunur.
9- Golgi aygıtı (cisimciği) bulunur.

BİTKİ HÜCRESİ
1- Hücre zarının dışında hücre
duvarı bulunmaz. duvarı vardır.
2- Şekilleri genelde köşelidir.
3- Plastitleri vardır.
4- Sentrozom bulunmaz.
5- Kofulları büyük ve az sayıdadır.
6- Genelde lizozom bulunmaz.
7- Endositoz görülmez.
8- Fotosentez ve solunum olayları
görülür. görülmez
9- Orta lamel yardımıyla bölünür.
10- Sitoplazmada karbonhidratlardan
maltoz ve sükroz bulunur. glikojen ve laktoz bulunur.
11- Depo polisakkariti nişastadır.

HAYVAN HÜCRESİ
1- Hücre zarının dışında hücre
2- Şekilleri genelde yuvarlaktır.
3- Plastitleri yoktur.
4- Sentrozom bulunur.
5- Kofulları küçük ve çok sayıdadır.
6- Genelde lizozom bulunur.
7- Endositoz görülür.
8- Fotosentez ve solunum olayları
9- Sitoplazma boğumlanarak bölünür.
10- Sitoplazmada karbonhidratlardan
11- Depo polisakkariti glikojendir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir