Birinci İnönü Savaşı Hakkında Bilgi

BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 OCAK 1921)
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerindeki çarpışmaların yanında asıl ve uzun savaşlar Yunanlılara karşı Batı Cephesi’nde yapıldı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden Yunanlıların hedefinde Batı Anadolu’nun tamamını ele geçirmek vardı.Yunan işgalini engellemek amacıyla Batı Cephesi oluşturuldu. Düzenli Ordunun kurulması ile Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı yapılan savaşlar yoğunluk kazanırken, Bu savaşlardan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Hükûmetini uğraştıran en önemli olay, Çerkez Ethem olayı olmuştur.
Çerkez Ethem’in komuta ettiği Kuva-i Milliye birlikleri ile Düzenli Ordu arasındaki mücadeleden faydalanan Yunan kuvvetleri 6 Ocak 1921’de Bursa’dan Eskişehir yönüne harekete geçtiler. Türk ve Yunan kuvvetleri 9 Ocak 1921’de İnönü mevkiinde karşı karşıya geldiler. Birinci İnönü Savaşı, 10 Ocak 1921 sabahı Yunan saldırısıyla başladı. Türk Ordusunun güçlü savunması karşısında Yunan kuvvetleri büyük kayıplar vererek eski mevzilerine çekilmeye mecbur kaldılar.
BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ NEDENLERİ
1-Yunanlıların, Sevr Barış Antlaşması ile kendilerine bırakılan yerlerle yetinmek istememeleri ve Büyük Yunanistan’ı kurma planları.
2-Sevr Barış Antlaşması’nın şartlarını uygulamak isteyen İngilizlerin, Yunanlıları kışkırtması.
3-Yunanlıların, Eskişehir’i, daha sonra da Ankara’yı ele geçirip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni dağıtmak, milli güçleri yok etmek ve Anadolu’ya sahip olmak istemeleri.
BİRİNCİ İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI VE ÖNEMİ
1-Çerkez Ethem isyanını fırsat bilerek saldırıya geçen Yunan kuvvetleri yenilerek geri çekildi.
2-Birinci İnönü Zaferi, TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk savaşı ve başarısı oldu.
3-Halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve düzenli orduya olan güveni arttı.
4-Zaferin düzenli ordular ile kazanılabileceği anlaşıldı, Türk Ordusunda emir-komuta sistemi oluşturuldu.
5-Sevr’in zorla kabul ettirilemeyeceği gösterildi.
6-Kazanılan bu askerî başarının hemen ardından 20 Ocak 1921’de TBMM, ilk Anayasayı kabul etti.
7-İtilaf Devletleri, politikalarını gözden geçirmek için Londra’da bir konferans toplamayı kararlaştırdılar. Konferansa Osmanlı Hükûmetinin yanı sıra TBMM’yi de çağırmak zorunda kaldılar. (Londra Konferansı)
8-Albay İsmet Bey, Generalliğe yükseltildi.
9-Birinci İnönü Savaşı’ndaki başarı bütün ülkede ve cephelerde manevi kuvveti yükseltmiş, askere alma işlemleri hızlanmıştır.
10-TBMM, bundan sonraki süreçte Afganistan ile dostluk; Rusya ile Moskova Antlaşması imzalayarak saygınlığını artırmıştır.
1inonusavasi

1inonu-savasi