Birinci Dünya Savaşının Genel Sonuçları Maddeler Halinde

1. Dünya Savaşının Sonuçları Kısaca, Birinci Dünya Savaşının Genel Olarak Sonuçları Kısaca, 1. Dünya Savaşının Kısaca Sonuçları, Birinci Dünya Savaşının Genel Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GENEL SONUÇLARI

♦ İngiltere dünya ekonomisinde rakipsiz kalarak savaştan en kârlı çıkan devlet ol­muştur.

♦ Savaş sonunda çok uluslu devletler (Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan impa­ratorluğu, Rus Çarlığı ve Alman imparatorluğu) yıkılmıştır.

♦ Siyasi haritalar değişmiştir. Yenilen devletlerin toprakları üzerinde yeni devletler kurulmuştur.

♦ Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Türkiye, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Estonya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kurulmuştur.

♦ Cumhuriyet rejimi önem kazanmış ve yeni kurulan devletlerde Cumhuriyet rejimi yaygınlaşmıştır.

♦ Barışı korumak amacıyla “Milletler Cemiyeti” kurulmuştur.

♦ Sömürgecilik anlayışı değişerek “mandacılık” (himayecilik) ortaya çıkmıştır, ilk kez; uçak,denizaltı,zehirli gaz (kimyasal silah) ve zrhlı araçlar bu savaşta kul­lanılmıştır.

♦ Cephe kavramının değişmesi ve çok fazla sivilin ölmesi nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatları” kurulmuştur.

♦ Yenilen devletlere ağır şartlar taşıyan antlaşmaların imzalatılması, II. Dünya Sa­vaşına ortam hazırlamıştır.

♦ Orta Doğu ve Avrupa’da güç dengeleri değişmiştir.

♦ Savaştan istediklerini elde edemeyen devletlerde yeni rejimler ortaya çıkmıştır (Rusya’da Komünizm, İtalya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm).

♦ ABD ise itilaf devletlerinin VVilson ilkeleri’ne uymamaları üzerine Avrupa siyase­tinden çekilmiştir (Monroe Doktrini / infirat / Yalnızlık politikası).

♦ Ümmetçilik anlayışı sona ermiş, Araplar Osmanlı Devleti’nden ayrılmışlardır. Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmemesi ileride azınlık so­runlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

♦ Osmanlı imparatorluğu’nun Ortadoğu toprakları Ingiltere ve Fransa nın sömürge­si haline gelmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir