Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?

Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?,Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Hakkında Bilgi,Birinci Dünya Savaşı Neden Başladı,Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Neden Çıktı?

GENEL NEDENLER

– Fransız İhtilali’nin etkisiyle 19. Yüzyılda ortaya çıkan milliyetçilik akımının devletler ve milletler arasında siyasi çatışmalara neden olması,

– Sanayi İnkilabı’nın ortaya çıkardığı hammadde ve pazar (sömürgecilik) arayışının devletler arasında siyasi ve ekonomik rekabete neden olması,

– Avrupalı devletler arasındaki siyasi ve ekonomik rekabetin bloklaşmaya dönüşmesi,

– Bloklara ayrılan Avrupa devletlerinin silahlanma yarışına girmesi.


ÖZEL NEDENLER

– Almanya’nın siyasi birliğini sağlarken işgal ettiği, Alsas-Loren yüzünden Fransa ile arasının açık olması,

– Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ve onunla ortak politikaları benimseyen Almanya’nın Pancermenizm politikası izlemesi,

– Avusturya-Macaristan’ın, sıcak denizlere açılmak ve Panslavizm politikası gereği Balkanlara hakim olmak isteyen Rusya’ya karşı çıkması,

– Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumunu kullanarak İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla Osmanlı Devleti’yle yakınlaşması,

– Rusya’nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirerek, güneye inme politikasını gerçekleştirmek istemesi,

– Sırbistan’ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun denetimindeki Bosna Hersek’i topraklarına katmak istemesi,

– İtalya’nın hammadde için Akdeniz çevresinde sömürgeler elde etmek ve Avusturys-Macaristan’ın egemenliğindeki İtalyan topraklarını almak istemesi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir