Birinci (1) Muratın Yaptığı Teşkilatlanma Çalışmaları Nelerdir?

Birinci (1) Muratın Yaptığı Teşkilatlanma Çalışmaları Nelerdir?

1. Murat Döneminde Teşkilatlanma Çalışmaları, Birinci Murat Dönemi Teşkilatlanma Çalışmaları Hakkında Bilgi, 1. Muratın Yaptığı Teşkilatlanma Çalışmaları Nelerdir?

Değerli Okurlar Sizlere Bu Yazımızda Osmanlı Padişahlarından 1. Murat’ın Yaptığı Yenilikler ve Teşkilatlanma Çalışmaları Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar.

Teşkilatlanma Çalışmaları:

♦ Divan geliştirilmiş, defterdarlık, İlk vezir-i azamlık, kazaskerlik makamları kurulmuş, mali teşkilatın temelleri atılmış,

Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş,

♦ Yeniçeri Ocağı ve Acemi Oğlanlar Ocağı temelleri atılmıştır. (Pençik usulüne göre).

♦ Osmanlı tarihinde ilk kez sultan unvanını kullanmış,

♦ Haçlılar’la ilk kez mücadele etmiştir.

Tımar sistemi ilk kez uygulanmıştır.

♦ Veraset sisteminde değişiklik yaparak, “Ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” anlayışını getirmiştir.

(1362-1389)

Rumeli’ye yerleşme çabaları sürerken Orhan Beyin ölmesi üzerine yerine oğlu 1.Murat geçer.

Döneminin önemli olayları şunlardır:

a) Kardeşi Savcı Beyin ayaklanmasını bastırılması

b) Ahilerin eline geçen Ankara’nın geri alınması(1361)

c) Balkanlarda (Rumeli) ilerleme: 1.Murat Anadolu’da düzeni sağladıktan sonra fetihlere devam etmek için Rumeli’ye geçer.Lüleburgaz ve Çorlu alınır.

1-Sazlıdere Savaşı ve Edirne’nin Alınması (1363):1.Murat’ın Edirne üzerine yolladığı Lala Şahin Paşa komutasındaki Türk ordusu Sazlıdere denilen yerde Bizans-Bulgar birleşik kuvvetlerini yener.Hemen ardından Edirne alınır(1363).

2-Lala Şahin paşa, Evrenuz Bey ve Hacı İlbey gibi değerli Türk komutanları tarafından Filibe,Gümülcine,Serez,Malkara,İpsala Dedeağaç ve Dimetoka’nın alınması

Ayrıca 1.Murat döneminde;

1)- Yeniçeri ocağının kuruldu ve Pençik(beşlik) sistemi uygulandı,

2)-Rumeli beylerbeyliği kuruldu,

3)- Tımar sistemi kuruldu ve uygulanmaya başlandı,

4)- Veziriazamlık(başvezir),Kazaskerlik ve Defterdarlık makamları oluşturuldu,

5)– Sultan ünvanı ilk kez kullanıldı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir