BİRİM VE BİRİM SİSTEMLERİ

Bir cismin uzunluğunu sadece sayı olarak vermek hiç bir şey ifade etmez. Sayının yanında birimi verildiğinde, ancak o cismin uzunluğunu değerlendirebiliriz. Her büyüklük ölçü sayısı ve birim olmak üzere iki kısımdan oluşur(vektörel büyüklüklerde ölçü sayısı ve birimi ile birlikte doğrultu ve yönünün de bilinmesi gerekir).Birimler çok eski zamanlardan beri uluslarca kullanılmıştır.Ulusların kullandığı birimler çok çeşitliydi, hatta çoğu bilimsel tanımdan yoksundu. Bu durum bilimin anlaşılmasını ve gelişmesini zorlaştırmaktaydı. Bu karışıklık uluslararası anlaşmalarla önlenmiştir. Her bir büyüklük için diğerlerinden apayrı bir birim tanımlamaya da gerek yoktur. Çünkü bütün büyüklükler uzunluk, kütle(veya teknikte kuvvet) ve zamanın bir
fonksiyonu olarak ortaya çıktığından, bunlara ait birimlerle ifade edilebilirler. Bu büyüklüklere temel büyüklükler denir. Temel büyüklüklerden türetilen büyüklüklere de türetilmiş büyüklükler denir. Birim sistemlerinden uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş olan ve en çok kullanılan dört tanesi; cgs mutlak birimler sistemi, mks mutlak birimler sistemi, gravitasyonel “mkfs“ birimler sistemi ve uluslararası birim sistemidir(SI).
1.1.CGS MUTLAK BİRİMLER SİSTEMİ
Uzunluk, kütle ve zaman temel kavramları üzerine kurulmuştur. Bu üç temel kavram için temel birim olarak santimetre(cm), gram(g) ve saniye(s) kabul edildiğinden santimetre, gram, saniye veya kısaca cgs sistemi adını alır.
1.2.MKS MUTLAK BİRİMLER SİSTEMİ VEYA PRATİK BİRİMLER SİSTEMİ
Bu sistemde temel kavramlar yine uzunluk, kütle ve zamandır. Elektrikte, akım şiddeti de temel kavramlar arasına girer. Temel birimler olarak, uzunluk için metre(m), kütle için kilogram(kg), zaman için saniye(s) ve akım için amper(A) kabul edildiğinden kısaca mks veya mksA sistemi olarak bilinir.
1.3.GRAVİTASYONEL “MKFS” BİRİMLER SİSTEMİ
Kütle yerine kuvveti temel kavram kabul eden bu sistemde, temel birimler uzunluk için metre(m), kuvvet için 1 kg kütleye Paris’te etkiyen yerçekimi olan kilofors(kf) ve zaman için saniyedir(s). 1 kg kütleye etkiyen yerçekimi her yerde aynı olmadığı için bu sistem mutlak bir birim sistemi değildir. Bu sistem daha çok mühendislikte ve halk arasında kullanılmaktadır. mkfs sisteminde kütle için özel bir birim yoktur. 1 mkfs kütle birimi 9,81 kg olup, 1 kilogram kuvvetin etkisiyle 1 m/s2 ’lik ivme kazanan cismin kütlesi olarak tanımlanır.
Ölçme Nedir?
Bir büyüklüğün belirlenen bir ölçeğin birimiyle karşılaştırılarak sayılması işlemine ölçme denir.
Birim Nedir?
Ölçülecek büyüklüğün cinsinden olan ; kişiden kişiye ölçüm yapıla yere ve zamana göre değişmeyen büyüklüktür.Neden Ölçmeye İhtiyaç Duyarız?
Fizik gözlenebilen olay ve olgularla uğraşır.Nicel gözlemlerin yapılabilmesi ve sonuçların ifade edilebilmesi bazı büyüklükler yardımıyla olur.Deneyler sırasında bu büyüklüklerin ilk ve son durumları ve değişimleri gözlenir.Elde edilen nicel gözlem sonuçları ile analiz ve açıklamalar yapılır.