Bireysel Emeklilik (BES) Nedir? Bireysel Emeklilik Fonları

Bireysel Emeklilik, Bireysel Emeklilik Nedir?, BES Nedir?, BES Ne Demek?, Bireysel Emeklilik Hakkında Bilgi, Bireysel Emeklilik Fonları, Bireysel Emeklilik İle İlgili Merak Edilenler, Bireysel Emekliliğin Avantajları, Bireysel Emekliliğin Önemi, BES’in önemi, BES’in Avantajları, BES’in anlamı nedir?

BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) NEDİR?

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruf­larının yatırıma yönlendirilmesine odaklanmıştır. Bu suretle emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeyinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması he­deflenmektedir. Bireysel emeklilik böylece sosyal güvenliğin kapsamının genişletil­mesine, kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sek­törde uzun vadeli fonlann artarak kurumsal yatırımcıların gelişmesine ve sermaye piyasalarının derinleşmesine olanak sağlayan bir özel emeklilik sistemidir.

Bireysel emeklilik sistemi, gönüllülük esasına göre işlemekte ve her kesimin katılımına açık bulunmaktadır. Emeklilik şirketleri tarafından, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Emeklilik şirketleri en az 3 farklı risk ve getiri bi­leşimine sahip emeklilik yatırım fonu kurarak bireylerin kendi risk ve gelir beklen­tilerine uygun yatırım tercihleri yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Yatırımların kamu borçlanma senetleri ve ters repo gibi sabit getirili yatırım araçlarının yanı sı­ra, hisse senedi gibi değişken getirili yatırım araçlarına da yönlendirilmesi müm­kün olmaktadır. Emeklilik yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri tarafından pro­fesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatırıma yönlendirilmektedir. Biri­kimlerin asgari bir süre sonunda başka bir emeklilik yatırım fonuna ya da emekli­lik şirketine aktarılması mümkün olmaktadır. Emeklilik yatırım fonunun varlıkları, emeklilik şirketinin mal varlığından ayrı olarak Takasbank’ta saklanır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir