Bir Ülkede Sanayileşme İle Birlikte Meydana Gelen Değişimler

BİR ÜLKEDE SANAYİLEŞME İLE BİRLİKTE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

* Sanayi ürünleri ihracatı ve ham madde ithalatı artar.

* Tarımda çalışan nüfus oranı azalır, sanayide çalışan nüfus oranı artar. Tarımda gelişme olması nedeniyle üretimde azalma olmaz.

* Ortalama yaşam düzeyi yükselir.

* İşsiz insan sayısı azalır.

* Nitelikli iş gücü önem kazanır.

* Kişi başına düşen milli gelir artar.

* Şehirleşme oranı artar.

* Nüfus artış hızı azalır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir