Girişimcide Olması Gereken Özellikler

Bir Girişimcide Olması Gereken Özellikler Nelerdir
Girişimci olabilmek için bilgi, deneyim, kendine güven, cesaret, öngörü ve atılım gerekir. Girişimci; beklemek yerine harekete geçme, durmak yerine koşma, çekinmek yerine cesaret, yılmak yerine mücadele etme gibi özellikler taşımalıdır. Sadece bilgi ve beceriye sahip bir insan işini kurmayı bir şekilde başarsa bile diğer özellikler eksildikçe işini uzun süre devam ettiremeyecektir. Örneğin; uygun becerilere sahip olmayan bir girişimci büyük sıkıntılarla karşılaştığında ısrarcı olmayacak, fırsatları görüp değerlendiremeyecek ya da yeni bir işe girmek için risk almak istemeyecektir.

Girişimcide bulunması gereken özellikler sınıflandırılmış olsa da bazı özellikler hem davranışsal hem sosyal hem de kişisel özellik içinde yer alabilir.

Bir girişimde bulunması gereken başlıca özellikler şu şekilde sıralandırılabilir:

1.Kişisel Özellikler

 • Etkili iletişim kurabilme
 • Fırsatları görebilme
 • Bir işi, planlanan şekilde yürütebilme
 • Teknolojiyi kullanabilme
 • Yönetme ve organize etme becerisi
 • Dışa açık olma (sosyal olma)
 • Ekip çalışması yapabilme
 • Katılımcı yönetim anlayışına sahip olma
 • Planlama ve amaç oluşturma
 • Problem çözme ve karar verme
 • İçsel kontrol
 • Yeni deneyimlere açık olma
 • Sabırlı olma
 • Risk alma
 • Başarma ihtiyacı
 • Otonomi ihtiyacı
 • Yaratıcılık
 • Kişiler arası ilişkiler geliştirebilme
 1. Davranışsal Özellikler
 • Bağımsız olma
 • Deneyimlerden yararlanma
 • Risk alma
 • Atılımcılık
 • Yöneticilik
 • Tutarlı olma
 • İkna yeteneği

3.Sosyal Özellikler

Sorumluluk alma Çalışma azmine sahip olma Yetki ve sorumluluğu paylaşma Buluşçu olması

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma İletişim kurabilme Çalışma guruplarını motive etme

Girişimcide Olması Gereken Özellikler
Girişimcide Olması Gereken Özellikler